News

ประวิตรกำชับเจ้าหน้าที่ห้ามทุจริตเงินช่วยน้ำท่วม

การประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลวันนี้ ที่ประชุมอนุมัติงบกลางปี 2562  เยียวยาผู้ประสบอุทกภัยวงเงินกว่า 7.64 พันล้านบาท โดยจัดสรรให้ผู้ประสบภัยครัวใน 29 จังหวัด ในวงเงินกว่า 2.09 พันล้านบาท โดยจะจ่ายให้ครัวเรือนละเรือนละ 5,000 บาท จำนวน 418,480 ครัวเรือน และจะต้องเป็นผู้ประสบภัยที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับรองว่า ถูกน้ำท่วมถึงบ้านพักอาศัยโดยฉับพลัน ทรัพย์สินได้รับความเสียหาย บ้านพักถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันไม่น้อยกว่า 7 วัน ทรัพย์สินได้รับความเสียหาย รวมทั้งบ้านพักอาศัยที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย วาตภัย น้ำป่าไหลลาก ดินโคลนถล่ม

ส่วนที่เหลืออีกกว่า 5.5 พันล้านบาท จะจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำไปใช้สำหรับบริหารจัดการปรับปรุง ซ่อมแซม พื้นที่สาธารณะ โดยให้จังหวัดที่ประสบภัยเร่งดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องตามหลักเกณฑ์ และให้ความช่วยเหลือให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน ตั้งแต่วันที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่า ได้กำชับให้ดำเนินการความช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว และให้ประชาชนกลับไปพักอาศัยที่บ้านโดยเร็วที่สุด และคาดว่าเงินเยียวยาจะถึงมือประชาชนภายในสิ้นเดือนกันยายนนี้ พร้อมกับกำชับเจ้าหน้าที่ไปแล้วว่าอย่าให้เกิดการทุจริต ทุกอย่างต้องโปร่งใส