News

กกต.แจกใบเหลือง กรุง ศรีวิไล เหตุช่วยงานศพ

ในการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. เมื่อปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ได้มีมติเสนอสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ หรือให้ใบเหลือง นายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก สส.สุมทรปราการ เขต 5 พรรคพลังประชารัฐ จากกรณีบุคคลใกล้ชิดใส่ซองช่วยงานศพ กกต.เห็นว่าเข้าข่ายเป็นความผิดตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง สส. มาตรา 73(1) ให้ เสนอให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ เพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนให้แก่ตนเอง

และมีมติเสนอสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งหรือใบแดง และสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครหรือใบดำ นายชาติชาย วรพิพัฒน์ ผู้สมัคร สส. เขต 2 จันทบุรี พรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งคาดว่าน่าจะมาเหตุซื้อเสียง โดยทั้ง 2 กรณีอยู่ระหว่าง กกต. ยกร่างคำวินิจฉัยและคำร้องเพื่อยื่นต่อศาลฎีกาตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง สส. มาตรา 133 นอกจากนี้ ยังมีมติให้ดำเนินคดีอาญาผู้สมัครที่ไม่ได้รับเลือกตั้ง 2 ราย คือนายโอวภัทร คลังเพ็ชร์ ผู้สมัคร สส. เขต 4 พิษณุโลก พรรคภราดรภาพ และนายทินกร แก้วกล้า ผู้สมัคร สส. เขต 4 เชียงราย พรรคประชาธิปัตย์ และผู้ที่ไม่ได้เป็นผู้สมัคร 5 ราย

ทั้งนี้กรณีของนายกรุงศรีวิไลและนายชาติชายนั้น หากศาลฎีกามีคำพิพากษายืนตามที่ กกต. เสนอภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันเลือกตั้ง 24 มีนาคม 2562 ก็จะต้องมีการคำนวณคะแนน สส.บัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองใหม่ตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง สส. มาตรา 131 โดยการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 24 มีนาคม นายกรุงศรีวิไลได้รับเลือกตั้งมาด้วยคะแนน 41,745 คะแนน และนายชาติชายได้รับคะแนนมาเป็นอันดับ 3 ด้วยคะแนน 19,711 คะแนน แต่หากศาลฎีกามีคำพิพากษาหลังพ้นระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันเลือกตั้ง ก็จะไม่มีการคำนวณคะแนน สส.บัญชีรายชื่อใหม่

อย่างไรก็ตาม จากสถิติเรื่องร้องคัดค้านและสำนวนการเลือกตั้ง ณ วันที่ 23 กันยายน พบว่า กกต.มีเรื่องคัดค้านจำนวน 583 เรื่อง สั่งรับคำร้องหรือความปรากฏไว้ดำเนินการสืบสวนไต่สวน 355 เรื่อง จำหน่ายและรวมสำนวน 74 เรื่อง เหลือสำนวนที่ต้องดำเนินการ 281 สำนวน กกต.วินิจฉัยชี้ขาดแล้ว 144 สำนวน ยกคำร้องและยุติเรื่อง 134 สำนวน ยังไม่ได้วินิจฉัยชี้ขาด 137 สำนวน