News

ซิมบับเวประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ หลังทางการสั่งปิดโรงบำบัดน้ำเสียหลัก

ประชาชนมากกว่า 2 ล้านคนในซิมบับเว กำลังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอย่างหนัก หลังจากทางการสั่งปิดโรงบำบัดน้ำเสียหลัก

จากภาวะขาดแคลนน้ำดังกล่าว เกิดขึ้นหลังทางการซิมบับเว สั่งปิดโรงบำบัดน้ำเสียหลัก ทำให้เกิดความวิตกกังวลใหม่ว่าจะเกิดโรคระบาดตามมาอีก หลังจากที่เกิดอหิวาตกโรคระบาดก่อนหน้านี้ ขณะที่จากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำลง ทำให้ประชาชนกว่า 2 ล้านคนในกรุงฮาราเร (Harare) และเมืองใกล้เคียงกำลัง ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอย่างหนัก ขณะที่ ทางการได้พยายามหางบประมาณเพื่อนำเข้าสารเคมีบำบัดน้ำเสีย ซึ่งจะต้องใช้งบประมาณราว 2.7 ล้านเหรียญสหรัฐฯต่อเดือน ขณะที่ ผู้ประสบภัยแล้งคนหนึ่งเปิดเผยว่า พวกเขาต้องตื่นตั้งแต่เช้าตรู่ เพื่อไปเข้าแถวรอรับน้ำด้วย
     
ทั้งนี้ ซิมบับเวเคยเป็นประเทศที่รุ่งเรืองในแอฟริกาใต้ และเป็นอู่ข้าวอู่น้ำในระดับภูมิภาค แต่เมื่อปีที่ผ่านมา เศรษฐกิจได้ทรุดตัวลงส่งผลกระทบในหลายด้านของประเทศ อาทิ ราคาสินค้าอุปโภคบริโภค ยารักษาโรค ไปจนถึงราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง สร้างความผิดหวังให้กับประชาชนเป็นอย่างมาก และนำไปสู่การประท้วงหลายครั้ง ซึ่งตามมาด้วยการปราบปรามอย่างรุนแรงของรัฐบาล