ข่าวในพระราชสำนัก

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี โปรดให้มูลนิธิโครงการ ทูบี นัมเบอร์วันฯ นำสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในฐานะประธานมูลนิธิโครงการทูบี นัมเบอร์วัน ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี โปรดให้ นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต เป็นผู้แทนคณะกรรมการมูลนิธิฯ ไปมอบสิ่งของพระราชทานแก่ผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานี ประกอบด้วย อำเภอเมือง 700 ชุด ณ ตลาดสดเทศบาล 3 ตลาดใหญ่เทศบาลนครอุบลราชธานี, อำเภอวารินชำราบ 1,000 ชุด ณ หอประชุมศาลาประชาวาริน เทศบาลเมืองวารินชำราบ และอำเภอม่วงสามสิบ 300 ชุด ณ หอประชุมอำเภอม่วงสามสิบ โดยมีนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปแจกจ่ายแก่ผู้ประสบอุทกภัย

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงห่วงใยความเดือดร้อนของผู้ประสบอุทกภัย ทรงเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด แม้สถานการณ์เริ่มคลี่คลาย ประชาชนทยอยกลับบ้านแล้ว แต่เป็นช่วงสำคัญที่ต้องเผชิญความจริงถึงความเสียหายของชีวิต และทรัพย์สิน หากไม่สามารถปรับตัว ปรับใจได้ จะเกิดความเครียดสะสมรุนแรง จึงโปรดให้คณะกรรมการมูลนิธิฯ นำสิ่งของพระราชทานไปมอบ เช่น อุปกรณ์เครื่องครัว เครื่องปรุงอาหารพื้นถิ่น และเสื้อผ้า มีเยาวชนจิตอาสา ทูบี นัมเบอร์วัน ร่วมกันจัดกิจกรรมเสริมสร้างกำลังใจ เพื่อรับการกลับสู่บ้านเรือน
              
โดยเยาวชนจิตอาสา ทูบี นัมเบอร์วัน ประกอบด้วย กลุ่มไอดอล, กลุ่มแกนนำ และกลุ่มสมาชิกในจังหวัด เป็นการดำเนินงานตามแนวทางโครงการ ทูบี นัมเบอร์วัน ช่วยเสริมสร้างเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้เป็นคนเก่ง และดี มีจิตอาสา พร้อมช่วยเหลือกันเมื่อเกิดเหตุทุกข์ยาก ด้วยถือว่าชาวทูบี นัมเบอร์วัน เป็นครอบครัวเดียวกัน ตลอดจนจัดหน่วยแพทย์พระราชทาน มีทีมแพทย์ และพยาบาล ให้บริการด้านสุขภาพจิต และสุขภาพกาย ให้มีความเข้มแข็ง กลับไปดำเนินชีวิตปกติได้

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด