สนามข่าว 7 สี

คอลัมน์หมายเลข 7 : ส่งมอบสนามกีฬา 2 แห่ง จ.เพชรบูรณ์ และ สระแก้ว

คอลัมน์หมายเลข 7 ติดตามการส่งมอบสนามกีฬา 2 แห่ง ตามข้อตกลงที่ กกท. ให้ กรมทางหลวง ก่อสร้าง จากคุณสมโภชน์ โตรักษา