คอลัมน์หมายเลข 7 : ส่งมอบสนามกีฬา 2 แห่ง จ.เพชรบูรณ์ และ สระแก้ว

วันที่ 27 ก.ย. 2562 เวลา 06:58 น.

Views

คอลัมน์หมายเลข 7 ติดตามการส่งมอบสนามกีฬา 2 แห่ง ตามข้อตกลงที่ กกท. ให้ กรมทางหลวง ก่อสร้าง จากคุณสมโภชน์ โตรักษา

Tag : สนามข่าว 7 สี คอลัมน์หมายเลข 7 สนามกีฬา กรมทางหลวง ส่งมอบสนามกีฬา