ห้องข่าวภาคเที่ยง

ชิมช้อปใช้ ต่างจังหวัดวันแรก มีผู้ใช้สิทธิน้อย

ที่จังหวัดชลบุรี ที่ตลาดพื้นบ้านประมงอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี แหล่งเลือกซื้อสินค้าของฝากเป็นอาหารทะเลตากแห้ง และอาหารทะเลสด แม้ว่าจะมีนักท่องเที่ยวไปเลือกซื้อสินค้าตามปกติ แต่ยังไม่มีผู้ไปใช้สิทธิ  ชิมช้อปใช้ ซึ่งเมื่อสอบถามนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ทราบว่ามีโครงการดังกล่าว แต่ไม่ได้ลงทะเบียน เพราะช่วงลงทะเบียนดึก และเต็ม 1,000,000 คน ตั้งแต่ช่วงเช้ามืด นอกจากนี้ยังไม่แน่ใจว่าหากลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแล้วจะคุ้มหรือไม่ จึงเลือกที่จะไม่เข้าร่วมโครงการ

จังหวัดขอนแก่น ที่ห้างสรรพสินค้าในตัวเมืองขอนแก่น ที่เข้าร่วมโครงการ ชิมช้อปใช้ ได้จัดเตรียมความพร้อมของทางห้าง โดยการเตรียมให้บริการการจ่ายเงินโดยใช้แอปพลิเคชันเป๋าตัง ของนักท่องเที่ยว ที่คาดว่าจะแวะซื้อสินค้าในช่วงบ่ายวันนี้