ห้องข่าวภาคเที่ยง

คอลัมน์หมายเลข 7 : ติดตามส่งมอบสนามกีฬา 1,400 ล้านบาท

ความสำเร็จที่เกิดขึ้นมาจากความร่วมมือของทุกฝ่าย โครงการนี้เกิดขึ้นในช่วงปี 2555 ผู้บริหารการกีฬาแห่งประเทศไทย ในขณะนั้นไม่จัดประกวดราคาหาผู้รับจ้างก่อสร้างสนามกีฬา แต่ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ หรือ MOU ให้กรมทางหลวงก่อสร้างรวม 9 แห่งใน 8 จังหวัด วงเงินกว่า 1,400 ล้านบาท พ้นกำหนดตั้งแต่เดือนกันยายน 2558 แต่งานก่อสร้างยังไม่เสร็จ ขณะเดียวกันมีการเบิกเงินค่าก่อสร้างไปเกือบครบ

คอลัมน์หมายเลข 7 ขยายผลร่วมกับ สตง. ตั้งแต่ปี 2560 และยังคงเกาะติดเรื่องนี้ จนมีการส่งมอบสนามกีฬาแห่งแรกที่จังหวัดมหาสารคาม เมื่อวันที่ 20 มีนาคม รวม 5 รายการ ยกเว้นสนามเทนนิส อยู่ระหว่างแก้ไขเป็นครั้งที่ 3 ส่งมอบสนามกีฬาจังหวัดสกลนคร เมื่อเดือนพฤษภาคม, สนามกีฬาจังหวัดอำนาจเจริญ และสนามกีฬาจังหวัดสมุทรปราการในเดือนกรกฎาคม และส่งมอบสนามกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดสระแก้วในเดือนนี้ โดย กกท. ตรวจสอบความเรียบร้อยว่าได้มาตรฐานพร้อมรับมาใช้งาน ยกเว้นสนามเทนนิส พื้นผิวมีรอยแตกร้าวเกือบทุกแห่งในโครงการนี้ ต้องให้ผู้รับจ้างแก้ไขและส่งมอบภายหลัง

ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ขอบคุณทุกฝ่ายที่ร่วมมือกันแก้ไขปัญหา รวมถึงการแก้ไข MOU ให้สามารถทยอยส่งมอบบางรายการที่เสร็จสมบูรณ์ จากเดิมที่ต้องส่งมอบและตรวจรับทั้งโครงการ ทำให้ประชาชนสูญเสียโอกาสจะได้ใช้ประโยชน์เกือบ 4 ปี

ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางลำปางคนใหม่ ซึ่งมาแก้ไขปัญหานี้ ระบุ สนามกีฬาที่เหลืออีก 3 แห่ง คือ สนามกีฬาจังหวัดลำปาง, สนามกีฬาจังหวัดนราธิวาส และศูนย์ฝึกกีฬากอล์ฟแห่งชาติจังหวัดสระบุรี ที่มีความคืบหน้าพร้อมส่งมอบมากที่สุด คือ สนามกีฬาจังหวัดลำปาง

น่าสังเกตว่า การไม่ประกวดราคาหาผู้รับจ้าง แต่ทำ MOU ให้กรมทางหลวง ซึ่งเชี่ยวชาญงานทางมาก่อสร้างสนามกีฬา เปิดช่องให้มีการเบิกเงินไปมากกว่าปริมาณงานที่ทำ งานล่าช้าก็ไม่มีค่าปรับเพราะไม่ได้จัดจ้างตามระเบียบราชการ ป.ป.ช.อยู่ระหว่างตรวจสอบเรื่องนี้


FB รายการคอลัมน์หมายเลข 7