ข่าวภาคค่ำ

ลงทะเบียน ชิมช้อปใช้ วันที่ 6 ทุบสถิติเร็วขึ้นกว่าทุกวัน ได้รับเงินแล้ว 1.5 ล้านคน

ยอดคนลงทะเบียนโครงการ ชิมช้อปใช้ วันที่ 6 เต็มจำนวน 1 ล้านคน ก่อนเวลา 03.00 น. กระทรวงการคลัง สรุปจำนวนผู้ผ่านสิทธิได้รับเงินแล้ว 1.5 ล้านคน

วันที่ 6 ของโครงการ ชิมช้อปใช้ รับเงิน 1,000 บาท ท่องเที่ยวภายในประเทศ โดยการลงทะเบียนรับสิทธิของประชาชนในวันนี้ทำลายสถิติอีกครั้ง เต็มในเวลา 02.53 น. เร็วขึ้นกว่าเมื่อวานนี้ที่มีผู้ลงทะเบียนครบ 1 ล้านคน ในเวลา 02.56 น. ทั้งนี้ หากมีผู้มาลงทะเบียนครบ 1 ล้านรายแบบนี้ทุกวัน จะทำให้มีผู้ลงทะเบียนครบ 10 ล้านคน ในอีก 4 วันจากนี้
              
นายลวรณ แสงสนิท โฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวว่า ผู้ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนรับสิทธิไม่ต้องกังวล เพราะยังมีผู้ที่ลงทะเบียนแต่ไม่ผ่านสิทธิในแต่ละวันอีกหลายราย ซึ่งระบบจะนำมาเปิดให้ลงทะเบียนใหม่จนกว่าผู้ได้รับสิทธิจะครบ 10 ล้านราย
              
สำหรับจำนวนผู้ได้รับเงิน 1,000 บาท รวม 2 วันที่ผ่านมา กระทรวงการคลัง ได้โอนเงินเข้าแอปพลิเคชัน เป๋าตัง ให้ผู้ผ่านสิทธิลงทะเบียนแล้ว 1.5 ล้านราย โดยให้เริ่มใช้วงเงินภายใน 14 วัน เพื่อรักษาสิทธิให้เงินจำนวนนี้อยู่ในแอปพลิเคชัน เป๋าตัง จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายนนี้
              
นอกจากนี้ยังมีอีก 1 สิทธิ คือการเติมเงินเข้า G-Wallet 2 ใช้จ่ายภายในประเทศ ได้รับเงินคืน 15% สูงสุด 4,500 บาท ซึ่งประชาชนที่ลงทะเบียนทุกรายสามารถใช้จ่ายจังหวัดใดก็ได้ที่ไม่ซ้ำกับที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
              
อย่างไรก็ตาม หลังจากเริ่มมีการใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชัน เป๋าตัง ตั้งแต่เมื่อวานนี้ ก็พบปัญหาการจ่ายเงินติดขัด บางร้านค้าพบว่าเงินหักจากเป๋าตังของลูกค้า แต่เงินไม่เข้าร้านค้าจริง ทำให้มีการประกาศยกเลิกการเข้าร่วมโครงการของร้านค้ารายดังกล่าว