ข่าวในพระราชสำนัก

หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ร่วมเป็นเจ้าภาพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ

ค่ำวันนี้ ที่พระที่นั่งทรงธรรม วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ หน่วยงานต่าง ๆ ร่วมเป็นเจ้าภาพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ เพื่อน้อมรำลึกถึงคุณงามความดีและคุณประโยชน์ที่ได้ทำเพื่อแผ่นดินเป็นอเนกประการ โดยวันนี้ มีจังหวัดสงขลา, 15 ภาคีพัฒนาจังหวัดสงขลา, มูลนิธิเรารักสงขลา เฉลิมพระเกียรติ, เครือสหพัฒน์, มูลนิธิ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา,สมาคมเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน รวมทั้ง โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร และสมาคมผู้ปกครองและครู ร่วมเป็นเจ้าภาพฯ

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด