ข่าวภาคค่ำ

รายงานพิเศษ : นำร่องจ่ายยาที่ร้านขายยา ลดแออัด รพ.

วันที่ 1 ตุลาคมนี้ โรงพยาบาลใหญ่จะนำร่องจ่ายยาผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ร้านขายยาใกล้บ้าน เพื่อลดความแออัด ลดการรอคอยในโรงพยาบาล ติดตามจากรายงาน

นำร่องผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง จิตเวช และหอบหืด เป็นโรคประจำตัวที่ต้องไปพบแพทย์ เพื่อตรวจรักษาตามนัดหมาย เสร็จแล้วยังต้องไปรอรับยาที่ห้องจ่ายยา ที่จะจัดยาประจำให้อีกหลายชั่วโมง

โรงพยาบาลสมุทรปราการ แต่ละวันมีผู้ป่วยมารับบริการกว่า 3,200 คน มีใบสั่งยากว่า 1,300 ใบต่อวัน เตรียมส่งผู้ป่วยโรคเรื้อรังกว่า 600 คน รับยาใกล้บ้านก่อนใคร เชื่อมโยงระบบกับร้านขายยาในพื้นที่ 

การรับบริการผู้ป่วยที่คุมอาการของโรคได้ จะอยู่ในเกณฑ์รับยาประจำที่ร้านขายยาใกล้บ้าน เมื่อแพทย์อนุญาต ทางโรงพยาบาลจะจัดส่งยาไปยังร้านขายยาที่ร่วมโครงการ เป็นยาตัวเดิม และไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 

ร้านขายยาจะเป็นเสมือน "ห้องยา" ของโรงพยาบาล และเภสัชกรจะคัดกรองอาการให้คำแนะนำการใช้ยา เพื่อควบคุมอาการด้วย โครงการนี้จะเชื่อมระบบจาก 50 โรงพยาบาลใหญ่ทั่วประเทศ ไปยังร้านขายยากว่า 500 แห่ง ให้ผู้ป่วยรับยาประจำที่ร้านขายยาใกล้บ้าน ลดการรอคอยเข้าคิวในโรงพยาบาล