สนามข่าว 7 สี

ภาพเป็นข่าว : สีสันประเพณีแห่ผีสุ่ม งานบุญเดือนสิบของชาวอีสาน จ.ชัยภูมิ

ภาคใต้ช่วงนี้มีประเพณีบุญเดือนสิบ ส่วนพี่น้องชาวอีสาน ก็มีประเพณีบุญเดือนสิบเหมือนกัน อย่างที่จังหวัดชัยภูมิ มีประเพณีแปลก ชื่อไม่คุ้นอย่าง "ผีสุ่ม"

เป็นสีสันประเพณีแห่ผีสุ่ม งานบุญเดือนสิบ หรือบุญข้าวสาก ประเพณีของชาวอีสาน ที่วัดสมศรีบ้านเสี้ยวน้อย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยในเดือน 10 ของทุกปี ชาวบ้านจะรวมตัวกันทำบุญเดือนสิบ หรือบุญข้าวสากที่วัด

ประเพณีบุญข้าวสาก หมายถึง บุญที่ให้พระ-เณรทั้งวัด จับสลากเพื่อจะรับปัจจัยไทยทาน ตลอดจนสำรับกับข้าวที่ญาติโยมนำมาถวาย และโดยจะทำกันในวันเพ็ญเดือนสิบ จึงเรียกชื่ออีกอย่างว่า บุญเดือนสิบ เพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้กับปู่ ย่า ตา ยาย หรือญาติ ๆ ที่ล่วงลับไปแล้ว

ไฮไลต์ของงาน คือ การแต่งตัวผีสุ่ม ร่วมขบวนแห่กว่า 100 คน ทำหน้าที่รับบริจาคข้าวของที่ชาวบ้านนำมาถวายและบริจาค เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดที่ประสบปัญหาน้ำท่วมในภาคอีสาน

ผีสุ่ม คือ การแผ่กุศลให้กับสัมภเวสี ผีเปรต หรือผีไม่มีญาติ ไม่มีใครทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ เพื่อให้หลุดพ้นจากบ่วงกรรมที่ได้กระทำไว้ในชาติที่เกิดเป็นมนุษย์ โดยชาวบ้านนำวิญญาณเข้าสิงสู่ในร่างของไก่ ที่โดนขังอยู่ในสุ่ม เมื่อร่างของไก่ได้ฟังเทศน์ฟังธรรม รับการแผ่เมตตาแล้ว ก็ได้หลุดพ้นทุกข์ไปสู่ภพภูมิที่ดี