7 สีช่วยชาวบ้าน

ร้องเรียนทางแฟนเพจ Ch7HD Social Care : กลิ่นเหม็นจากโรงงานอบพืชผลทางการเกษตร จ.พะเยา

ชาวบ้านตำบลเชียงบาน จังหวัดพะเยา ร้องเรียนเข้ามายังแฟนเพจ Ch7HD Social Care ว่าได้รับความเดือดร้อนจากโรงงานอบพืชผลทางการเกษตรในพื้นที่ ที่กำลังสร้างผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของพวกเขา

"สวัสดีทีมงาน 7 สีช่วยชาวบ้านค่ะ อยากให้ส่งผู้สื่อข่าวขึ้นมาตรวจสอบ เสนอข่าวความจริงที่เกิดขึ้นในพื้นที่หมู่ 11 ตำบลเชียงบาน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา เนื่องจากชาวบ้านยังคงได้รับกลิ่นเหม็นจากโรงงานอบพืชผลทางการเกษตร ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่มาอย่างต่อเนื่อง ปัญหาหลักของโรงงานนี้ คือ ระบบบำบัดน้ำเสียที่ล้มเหลวซ้ำแล้วซ้ำเล่า ซึ่งโรงงานไม่มีมาตรฐานในการบริหารจัดการน้ำเสีย ทำให้มีกลิ่นก๊าซ กลิ่นน้ำเน่าลอยเข้ามาในหมู่บ้านมานาน

ตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นมา เคยพบปลาลอยตายในลำห้วยผาฮาว และแม่น้ำแวน ชาวบ้านก็ไม่สามารถใช้น้ำในแหล่งน้ำนั้นได้อีกเลย สัตว์น้ำที่เคยมีก็หายไป ชาวบ้านลำบากมาก โดยเฉพาะช่วงกลางคืน ต้องปิดประตูหน้าต่าง โดยเฉพาะบ้านที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกับโรงงาน ต้องทนอยู่กับสภาพอากาศที่แย่ มีแต่กลิ่นเหม็นเปรี้ยว มากน้อยบ้างตามช่วงเวลา จนเกิดภาวะเครียด พวกเราเคยไปประท้วงหน้าโรงงาน 3 ครั้ง ก็ไม่มีความคืบหน้า จึงอยากให้ 7 สีช่วยชาวบ้านเป็นกระบอกเสียงให้"