คอลัมน์หมายเลข 7 : คืบหน้าปรับปรุงภูมิทัศน์ ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช / เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง ผู้รับเหมาซ่อมแซมเดือนนี้

วันที่ 1 ต.ค. 2562 เวลา 06:56 น.

Views

คอลัมน์หมายเลข 7 วันนี้ ตรวจโครงการที่จังหวัดอุบลราชธานี และพิษณุโลก

Tag : สนามข่าว 7 สี คอลัมน์หมายเลข 7 ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง