สนามข่าว 7 สี

คอลัมน์หมายเลข 7 : คืบหน้าปรับปรุงภูมิทัศน์ ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช / เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง ผู้รับเหมาซ่อมแซมเดือนนี้

คอลัมน์หมายเลข 7 วันนี้ ตรวจโครงการที่จังหวัดอุบลราชธานี และพิษณุโลก