ห้องข่าวภาคเที่ยง

คอลัมน์หมายเลข 7 : ชาวอุบลร้องตรวจเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง ตอนที่ 2

แบบก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง ที่บ้านหนองวิไล ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งกรมโยธาธิการและผังเมือง ออกแบบใหม่เสร็จแล้ว เพื่อบริษัท ส. เขมราฐอินดัสตรี้ จำกัด เอกชนคู่สัญญานำไปใช้ก่อสร้างแทนเขื่อนป้องกันตลิ่ง ที่ทรุดตัวพังเสียหายความยาวกว่า 200 เมตร จากทั้งหมดยาว 530 เมตร ตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้ว หลังเปิดใช้งานเดือนสิงหาคม ปี 2560 จะมีการตอกเสาเข็มเพิ่มตลอดแนวเขื่อนป้องกันตลิ่ง ทั้งที่จะก่อสร้างใหม่และแนวเดิมที่ไม่ได้พังเสียหาย ซึ่งจะทำให้เขื่อนป้องกันตลิ่งมั่นคงแข็งแรงเพิ่มมากขึ้น โดยค่าใช้จ่ายทั้งหมดเอกชนรับผิดชอบจะกั้นพื้นที่เริ่มงานเดือนตุลาคมนี้ คาดจะแล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน ปีหน้า

แนวทางดังกล่าวของกรมโยธาธิการและผังเมือง ตรงกับข้อสังเกตของอดีตผู้ว่า สตง.

ส่วนข้อสงสัยของภาคประชาชนเกี่ยวกับแหล่งที่มาวัสดุที่ใช้ก่อสร้าง อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ยืนยันต้องมีที่มาถูกต้องตามสัญญาจ้างเท่านั้น

ส่วนแนวเขื่อนป้องกันตลิ่งที่ไม่ได้ทำตลอดทั้งแนว เพราะบางช่วงไม่ได้รับความยินยอมจากชาวบ้านที่มีที่ดินติดกับแนวเขื่อน

ขณะเดียวกันเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล บริเวณบ้านวังยาง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ความยาวกว่า 1 กิโลเมตร วงเงินรวม 2 สัญญา กว่า 110 ล้านบาท ซึ่งทรุดตัวพังเสียหายวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 โดยคอลัมน์หมายเลข 7 และอดีตผู้ว่า สตง. เคยลงพื้นที่ตรวจสอบ ได้รับคำยืนยันจากกรมโยธาธิการและผังเมือง ว่าเอกชนคู่สัญญาได้ซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่งโครงการนี้แล้ว เสร็จสมบูรณ์วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 โดยเอกชนออกค่าใช้จ่ายเองกว่า 40 ล้านบาท


Facebook : รายการคอลัมน์หมายเลข 7