ข่าวภาคค่ำ

ฝนฟ้าอากาศ 1 ต.ค.62

พื้นที่ตอนบนของไทยยังมีฝนฟ้าคะนอง และมีหมอกบางในตอนเช้า ติดตามใน "ฝนฟ้าอากาศ"

เนื่องจากลมตะวันออกเฉียงใต้ พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้ และอ่าวไทย เข้ามาปกคลุมภาคอีสาน ภาคตะวันออก และภาคกลาง ทำให้ตอนบนของไทย มีหมอกบางในตอนเช้า และมีฝนบางพื้นที่ ส่วนภาคใต้ยังมีฝนตกต่อเนื่อง เพราะยังมีลมตะวันออก พัดเข้ามาปกคลุม

สภาพอากาศแต่ละภาค
ภาคเหนือ มีหมอกบางในตอนเช้า และมีฝน 10 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ และตาก
ภาคอีสาน มีหมอกบางในตอนเช้าเช่นกัน และมีฝน 10 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ มีฝนได้ที่ เลย ชัยภูมิ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี
ภาคกลาง มีหมอกบางในตอนเช้า และมีฝน 20 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ ส่วนมากจะตกที่ อุทัยธานี กาญจนบุรี ราชบุรี นครปฐม และสุพรรณบุรี
ภาคตะวันออก มีฝน 30 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ ส่วนมากจะตกที่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด ทะเลคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร
ภาคใต้ มีฝน 40 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ ฝั่งอ่าวไทย ตกได้ที่ นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ฝั่งอันดามันส่วนมากจะตกที่ ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล ทะเลทั้ง 2 ฝั่ง คลื่นสูงประมาณ 1 เมตร
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีฝนฟ้าคะนอง 40 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่

จ.น่าน หมอกลงจัด ต้องสัญจรอย่างระมัดระวัง
จังหวัดน่าน ในช่วงเช้าเริ่มมีอากาศเย็น และมีหมอกหนาปกคลุมในเขตเทศบาลเมือง และอำเภอใกล้เคียง เช้าวันนี้ผู้ที่ขับขี่รถต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ โดยเฉพาะช่วงถนนขึ้น-ลงเขา และทางโค้ง

แห่ขึ้นภูกระดึง วันแรกของฤดูกาลท่องเที่ยว
พอเข้าใกล้ฤดูหนาว บรรยากาศการท่องเที่ยวก็เริ่มคึกคัก อย่างที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวศรีฐาน อุทยานแห่งชาติภูกระดึง จังหวัดเลย มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ มาลงทะเบียนเพื่อขึ้นไปพิชิตยอดภูกระดึง และพักแรม โดยวันนี้วัดอุณหภูมิได้ 13 องศาเซลเซียส และเป็นวันแรกที่เปิดให้ขึ้นไปท่องเที่ยว หลังจากปิดไปเป็นเวลา 4 เดือน