100 ข่าว เล่าเรื่อง หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย

วันที่ 1 ต.ค. 2562 เวลา 16:23 น.

Views

100 ข่าว เล่าเรื่องวันนี้ พาคุณไปเที่ยววิถีไทยแบบบ้านๆ ที่ จ.สุพรรณบุรี ที่นี่เขามีหมู่บ้านอนุรักษ์ความยไทยฯ ไม่ได้ให้ชมอย่างเดียว แต่ได้สัมผัสใกล้ชิดกับเข้าทุยแสนรู้ "กินแฟ ดูฟาย" กันสบายอารมณ์ เป็นอย่างไรไปติดตาม

Tag : 100 ข่าว เล่าเรื่อง หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย สุพรรณบุรี