คอลัมน์ฮิต ช่อง 7 สี

100 ข่าว เล่าเรื่อง หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย

100 ข่าว เล่าเรื่องวันนี้ พาคุณไปเที่ยววิถีไทยแบบบ้านๆ ที่ จ.สุพรรณบุรี ที่นี่เขามีหมู่บ้านอนุรักษ์ความยไทยฯ ไม่ได้ให้ชมอย่างเดียว แต่ได้สัมผัสใกล้ชิดกับเข้าทุยแสนรู้ "กินแฟ ดูฟาย" กันสบายอารมณ์ เป็นอย่างไรไปติดตาม