News

ดีเดย์ 4 โรค รับยาใกล้บ้านได้แล้ว

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป ผู้ป่วยที่ถือบัตรหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง ที่ต้องรับยารักษาต่อเนื่องใน 4 กลุ่มโรคเรื้อรัง ได้แก่ โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง หอบหืด หรือโรคทางจิตเวช สามารถนำใบสั่งยาไปรับหรือซื้อยาได้ที่ร้านขายยา ที่เข้าร่วมโครงการร้านขายยาชุมชนอบอุ่นกับภาครัฐได้แล้ว ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาผู้ป่วยรอคิวรับยานาน และลดความแออัดของผู้ใช้บริการภายในโรงพยาบาล โดยวันแรกมีร้านขายยา 300 แห่ง จาก 35 โรงพยาบาลทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการ ซึ่งการรับยาที่ร้านยาใกล้บ้านจะเป็นไปตามความสมัครใจ ไม่มีการบังคับ

สำหรับผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์รับยาใกล้บ้านต้องมี 4 เงื่อนไข ดังนี้ 1.ใช้สิทธิ์บัตรทอง 2.ป่วยด้วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง หอบหืด หรือโรคทางจิตเวช 3.แพทย์วินิจฉัยแล้วว่าผู้ป่วยสามารถรับยาที่ร้านยาได้ และ 4.ผู้ป่วยสมัครใจไปรับยาที่ร้านยา ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการร้านขายยาชุมชนอบอุ่น สามารถเช็คโรงพยาบาลและร้านขายยาที่ร่วมโครงการได้ที่ http://bit.ly/nhso_drugstore_lists

เภสัชกรหญิงสิตานันท์ เจิมจิตรผ่อง เภสัชกรประจำร้านขายยาแห่งหนึ่งที่อยู่ในเครือข่ายของโรงพยาบาลราชวิถี กล่าวถึงขั้นตอนการรับยาที่ร้านใกล้บ้านว่า ทางโรงพยาบาลต้นสังกัดจะส่งข้อมูลผู้ป่วยที่ได้รับอนุญาตในการจ่ายยาที่ร้านขายมาให้ พร้อมทั้งส่งตัวยาที่จัดเก็บอย่างมิดชิดมาให้ เมื่อผู้ป่วยนำเอกสารมายื่นขอรับยาพร้อมทั้งบัตรประชาชนก็จะได้รับยาตามที่หมอสั่ง นอกจากการจ่ายยาตามใบสั่งแล้ว เภสัชกรประจำร้านขายยายังให้คำแนะนำผู้ป่วยในการใช้ยา การดูแลรักษาร่างกาย และสามารถตรวจวัดความดัน ตรวจน้ำตาลในเลือดให้กับผู้ป่วยได้อีกด้วย และหากพบว่าผู้ป่วยมีความเสี่ยงก็จะแนะนำให้ไปพบแพทย์หรือประสานงานส่งต่อผู้ป่วยในทันที ซึ่งถือเป็นโครงการที่ดีและจะช่วยลดความแออัดในโรงพยาบาลได้จริง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง