สนามข่าว 7 สี

ภาพเป็นข่าว : เขตประเวศ เชิญร่วมกิจกรรม สูงวัยยืนหนึ่ง แค่ขยับเท่ากับบริจาค

ปัจจุบันประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เขตประเวศ ร่วมกับภาคเอกชน จึงจัดกิจกรรมดี ๆ เพื่อผู้สูงอายุ "สูงวัยยืนหนึ่ง แค่ขยับเท่ากับบริจาค"

เขตประเวศ ร่วมกับภาคเอกชน จัดกิจกรรม "สูงวัยยืนหนึ่ง แค่ขยับเท่ากับบริจาค" เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ยากไร้ ด้อยโอกาส ในเขตประเวศ ซึ่งมีเป็นจำนวนมาก

ชวนมาร่วมกิจกรรม Dance Exercise ในทุกวันอังคารตลอดเดือนตุลาคม 2562 เวลา 17.00-18.00 น. โดยใช้การออกกำลังกายเป็นสื่อกลาง โดยภาคเอกชนจะนับจำนวนผู้ร่วมโครงการ เปลี่ยนเป็นเงินบริจาค 100 บาทต่อท่าน และจะทวีคูณเป็น 2 เท่า หากผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีอายุ 60 ปีขึ้นไป

นอกจากนั้น ผู้ที่ใจบุญยังสามารถร่วมซื้อเสื้อการกุศล ตัวละ 299 บาท รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย ร่วมสมทบเข้ากิจกรรมเพื่อผู้สูงอายุ จะนำเงินบริจาคทั้งหมดที่ได้รับจากกิจกรรมไปจัดซื้อรถเข็นวีลแชร์ อุปกรณ์สำคัญที่ช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถเคลื่อนไหวร่างกายและพึ่งพาตัวเองได้มากขึ้น

ปี 2562 ถือเป็นครั้งแรกของประเทศไทย ที่มีสัดส่วนผู้สูงอายุมากกว่าเด็ก และในอีก 3 ปีข้างหน้า หรือปี 2565 ไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ คือมีสัดส่วนผู้สูงอายุถึงร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม Dance Exercise สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-740-9500 ต่อ 403