News

เช้านี้นครสวรรค์แปรสภาพเป็นเมืองในหมอก

เช้านี้ที่อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์บรรยากาศราวกับเป็นเมืองในหมอก แม้ค่าฝุ่น pm2.5ยังอยู่ในระดับปานกลาง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเฝ้าระวัง หวั่นหากมีแนวโน้มสูงเกินมาตรฐาน อาจมีผลกระทบต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ของประชาชน หากคุณภาพอากาศยังเกินมาตรฐานต่อเนื่อง

ที่จังหวัดนครสวรรค์ตั้งแต่ช่วงเช้า บรรยากาศทั่วไปในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ยังคงมีฟ้าหลัว จากสภาพอากาศปิดและค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กเริ่มกลับมามีค่าสูงเกินมาตรฐานอีกครั้ง  โดยในช่วงเวลาประมาณ 08.00 น. จังหวัดนครสวรรค์มีค่าฝุ่นละอองในอากาศ PM2.5 ในอากาศสูง 36 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ในขณะที่ค่า AQI สูง 51 หมายถึงคุณภาพอากาศปานกลางและอาจมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนโดยทั่วไปแล้ว

จากข้อมูลของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค์ระบุว่า ในเบื้องต้นได้ทำการตรวจสอบค่าฝุ่นละอองในพื้นที่พร้อมหาสาเหตุของการที่มีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กในพื้นที่เริ่มขยับสูงขึ้นแล้ว นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งตรวจสอบหาสาเหตุพร้อมเฝ้าระวังการเกิดค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กที่แผ่ปกคลุมในพื้นที่อย่างเร่งด่วน

แต่ขณะนี้ยังไม่พบต้นเหตุของการเกิดฝุ่นละอองหรือควัน เช่นการเผาอ้อยหรือตอซังข้าวแต่อย่างใด เนื่องจากยังไม่ถึงฤดูกาลเปิดหีบอ้อยของโรงงานน้ำตาลในพื้นที่ สันนิษฐานว่าฝุ่นควันดังกล่าวน่าจะเกิดจากสภาพอากาศโดยทั่วไปหรือฝุ่นละอองมาตามทิศทางลมโดยธรรมชาติ

ที่บริเวณเขากบ อำเภอเมืองนครสวรรค์ เช้านี้พบมีหมอกควันหนาที่มาจากมลพิษทางอากาศค่าฝุ่นละอองมลพิษทางอากาศที่เริ่มแย่ขึ้น ทำให้ไม่มีประชาชนเดินเท้าขึ้นมาออกกำลังกายในช่วงเช้าและพระสงฆ์ที่ออกไปบิณฑบาต ยอมรับว่า อากาศเริ่มแย่ขึ้นเรื่อยๆเป็นแบบนี้มาได้ 2-3 วันแล้ว ทำให้เริ่มมีอาการมึนๆศีรษะแสบจมูก จึงป้องกันตัวเองด้วยการใส่หน้ากากอนามัยกันฝุ่น