7 สีช่วยชาวบ้าน

ณัฐชนน Love เลย : แนะนำกินเจอย่างปลอดภัยและได้ประโยชน์

ณัฐชนน Love เลย วันนี้ เข้ากับบรรยากาศเทศกาลถือศีลกินเจ กรมอนามัย จึงออกคำแนะนำประชาชน ถึงวิธีเลือกรับประทานของที่ดีและมีประโยชน์ ที่สำคัญเป็นการกินเจแบบปลอดภัย ไปติดตามชมพร้อมกัน

เทศกาลถือศีลกินเจ หรือบางที่อาจจะเรียกว่า เทศกาลถือศีลกินผัก เป็นประเพณีที่ชาวจีนและชาวไทยเชื้อสายจีน ถือปฏิบัติสืบทอดกันมาอย่างยาวนาน ตลอดระยะเวลา 9 วัน จะต้องละเว้นของคาวและอาหารที่มีกลิ่นฉุน ซึ่งเชื่อว่าจะทำให้ธาตุต่าง ๆ ในร่างกายแปรปรวน ดังนั้น ผู้คนจึงต้องทานอาหารจำพวกผักและโปรตีนเทียม

กรมอนามัย จึงออกคำแนะนำสำหรับผู้ที่เลือกซื้ออาหารเจในช่วงนี้ เพื่อให้ได้คุณค่าทางโภชนาการ ควรเลือกอาหารที่มีถั่ว หรือผลิตภัณฑ์จากถั่ว เช่น เต้าหู้ นมถั่วเหลือง โปรตีนเกษตร และเห็ดต่าง ๆ เพื่อเสริมโปรตีน เน้นข้าวกล้อง หลีกเลี่ยงอาหารที่มันเกินไปและไม่ควรเค็มเกินไปอีกด้วย

สำหรับการเลือกซื้ออาหารเจสำเร็จรูป ควรเลือกร้านที่ผู้ปรุงมีสุขนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน เช่น การสวมหมวกและผ้ากันเปื้อน ใช้อุปกรณ์ในการคีบ หรือสวมถุงมือในการหยิบจับอาหาร มีการใช้ภาชนะที่สะอาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ที่สำคัญ ถ้ามีสัญลักษณ์ หรือป้ายบ่งบอกว่าผ่านการตรวจสอบหรือได้มาตรฐาน ยิ่งเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้บริโภคมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

กรมอนามัย แนะนำการปรุงอาหารเจ ขอให้ยึดหลัก 3 ประการ คือ อาหารปลอดภัย สะอาด และถูกหลักโภชนาการ เลือกซื้อวัตถุดิบปรุงอาหารจากร้านที่เชื่อถือได้ ผ่านการรับรองจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่ได้มาตรฐาน ที่สำคัญคือ หากซื้อมาปรุงเอง ควรเลือกผักปลอดสารพิษ หรือล้างผักให้สะอาดทุกครั้งก่อนปรุง เพื่อความปลอดภัยของตนเองและคนรอบข้าง

นอกจากนี้ เรื่องการจุดธูปในช่วงเทศกาลกินเจ เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่อาจส่งผลกับสุขภาพได้ แนะนำให้ใช้ธูปขนาดสั้น หรือเล็กกว่าแบบเดิมที่นิยมใช้ เพื่อไม่เป็นการเพิ่มค่าฝุ่นละอองในอากาศ หลังจากจุดแล้วควรรีบดับให้สนิท ไม่ต้องรอให้เผาไหม้จนหมด ก็สามารถช่วยสร้างมลภาวะในอากาศที่ดีได้อีกทางหนึ่งด้วย

อย่างไรก็ตาม ในช่วงเทศกาลกินเจ หรือช่วงถือศีลกินผัก ไม่ได้เน้นเพียงแค่เรื่องการกินผักและการละเว้นเนื้อสัตว์เพียงอย่างเดียว แต่รวมไปถึงการถือศีล ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ ทำความดี ละเว้นการทำความชั่ว เพื่อที่จะได้สุขภาพจิตที่ดี ควบคู่ไปกับสุขภาพร่างกายที่ดี

ณัฐชนน Love เลย