ห้องข่าวภาคเที่ยง

รายงานพิเศษ : พระสงฆ์มอบของช่วยน้ำท่วม

คราบน้ำ คราบดินโคลน ที่เกาะตามพื้นและฝาผนังกำแพงบ้านเรือนชาวบ้านและวัด เป็นร่องรอยความเสียหายจากน้ำท่วมครั้งที่ผ่านมาในจังหวัดอุบลราชธานี ทำให้ประชาชนรวมทั้งพระภิกษุต่างได้รับความเดือดร้อน ทั้งวิถีชีวิตความเป็นอยู่ประจำวัน กระทั่งการประกอบอาชีพ แม้ว่าปัจจุบันระดับน้ำจะลดลงเข้าสู่ภาวะปกติแล้วก็ตาม แต่พบว่าชาวบ้านบางส่วนยังกลับเข้าบ้านไม่ได้ เพราะบ้านพังเสียหาย ขณะที่พื้นที่การเกษตรถูกน้ำท่วมจนเน่าเสีย ยังไม่สามารถหาเงินมาเลี้ยงชีพได้

พระเดชพระคุณ พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมมจิตโต) กรรมการมหาเถระสมาคม ผู้รักษาราชการแทนเจ้าคณะใหญ่หนกลาง เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร พร้อมด้วยคณะสงฆ์ในเขตปกครองหนกลาง ลงพื้นที่เยี่ยมพระใน 4 วัด ที่ถูกน้ำท่วม บางจุดต้องนั่งเรือท้องแบนเข้าไปเยี่ยม ให้กำลังใจ เพื่อถวายกัปปิยภัณฑ์พระภิกษุ สามเณร และมอบถุงยังชีพแก่ประชาชนผู้ประสบน้ำท่วมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ทำให้ชาวบ้านมีรอยยิ้ม

การนำถวายกัปปิยภัณฑ์พระภิกษุและสามเณร เป็นเพียงส่วนหนึ่ง หลังจากพบว่าวัดถูกน้ำท่วมถึง 148 วัด ซึ่งการมอบถุงยังชีพครั้งนี้เป็นกำลังใจช่วยผู้ประสบภัย แม้ปัจจุบันชาวบ้านจะได้รับจากหลายภาคส่วน แต่บางจุดน้ำยังท่วมขังและเริ่มเน่าเสีย ซึ่งชาวบ้านยังต้องการความช่วยเหลือในขั้นตอนการฟื้นฟูหลังจากน้ำลด

นี่จึงเป็นอีกกำลังใจที่จะทำให้ทั้งพระและชาวบ้านที่ประสบภัยน้ำท่วมครั้งใหญ่จะต้องสู้กับปัญหา ให้มีจิตใจที่เข้มแข็งและผ่านพ้นภัยหลังจากน้ำลด