ห้องข่าวภาคเที่ยง

คอลัมน์หมายเลข 7 : ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช คืบหน้า 70% ตอนที่ 1

ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมาจากทุกภาคส่วนรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง ยอมรื้อย้ายอาคารพระตำหนักไปก่อสร้างในจุดที่เหมาะสม คือ บริเวณด้านหลังศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อเสริมความสง่างาม หลังพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภายในพระราชวังจันทน์ จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 22 เมษายน ที่ผ่านมา ผู้รับจ้างจึงเริ่มเดินหน้ารื้ออาคารพระตำหนักควบคู่ไปกับก่อสร้างส่วนต่อเติมบริเวณด้านหลัง งบประมาณ 22.2 ล้านบาท
 
คอลัมน์หมายเลข 7 นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส ในฐานะผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาคประชาชน และปราชญ์พื้นบ้านชาวพิษณุโลก ติดตามความคืบหน้าจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ปีที่แล้ว พบว่างบประมาณที่นำมาก่อสร้างอาคารพระตำหนักไม่ใช่งบประมาณของทางราชการ แต่ดำเนินงานโดยกองทัพภาคที่ 3 ตั้งแต่ปี 2558 จากผู้มีจิตศรัทธาเช่าวัตถุมงคล จากนั้นจะใช้งบประมาณของทางราชการ เพื่อตกแต่งภายใน แต่ยังไม่มีการเบิกจ่ายเงินเนื่องจากช่างควบคุมงานพบปัญหาเรื่องแบบก่อสร้าง

อธิบดีกรมศิลปากร ลงพื้นที่เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ตรวจสอบความคืบหน้าก่อนเกษียณอายุราชการ โดยวัสดุที่รื้อจากอาคารพระตำหนักส่วนหนึ่งนำมาปรับใช้กับอาคารหลังใหม่ เนื่องจากทุกภาคส่วนล้วนมีเจตนารมณ์เดียวกัน

โดยในส่วนแสดงนิทรรศการ เป็นงานประติมากรรมปูนปั้น แสดงเรื่องราวพระราชประวัติของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ติดตามได้ในวันพรุ่งนี้...