News

บิณฑ์ แถลงข่าวปิดบัญชีรับบริจาคช่วยน้ำท่วมยอดทะลุ 422 ล้าน

บิณฑ์ และ เอกพันธ์ บรรลือฤทธิ์ แถลงข่าวปิดบัญชีรับบริจาคช่วยน้ำท่วม 2 บัญชีแล้ว ยอดบริจาคสูงถึงกว่า 422 ล้าน ถอนเงินช่วยเหลือชาวบ้านแล้วกว่า 13,000 ครอบครัว รวม 82 ล้านบาท เร่งช่วยเหลือให้ครบ 15 อำเภอ ก่อนช่วยเหลือผู้ประสบภัยในจังหวัดอื่นๆต่อไป

บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ พร้อมด้วย เอกพันธ์ บรรลือฤทธิ์ แถลงข่าวปิดบัญชีรับบริจาคช่วยเหลือน้ำท่วมภาคอีสานในชื่อบัญชีของ บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ ทั้ง 2 บัญชี มียอดรับบริจาครวม 422,496,026 บาท มียอดการเบิกเงินออกจากบัญชีธนาคารกสิกรไทย จำนวน 11 ครั้ง รวมจำนวนเงิน 82 ล้านบาท ช่วยเหลือแล้ว 13,078 ครอบครัวและยังมีผู้ป่วยติดเตียง, ผู้พิการทุพพลภาพอีกรายละ 5,000 บาท จำนวน 1,677 ราย, วัดจำนวน 51 แห่ง

พื้นที่ใน จ.อุบลราชธานี ที่ได้รับความช่วยเหลือแล้ว จากช่วยเหลือไปแล้ว 6 อำเภอจากทั้งหมด 15 อำเภอคือ 1. อ.เมือง 2. อ.วารินชำราบ 3. อ.พิบูลมังสาหาร 4. อ.ดอนมดแดง 5. อ.สว่างวีระวงศ์ 6. อ.เขื่องใน พื้นที่ อ.นาเยีย จะเข้าให้ความช่วยเหลือในวันที่ 2 ต.ค. 62 ที่รอดำเนินการ 8 อำเภอ ดังนี้ 1. อ.ม่วงสามสิบ 2. อ.เดชอุดม 3. อ.เหล่าเสือโก้ 4. อ.ตระการพืชผล 5. อ.ตาลสุม 6. อ.โขงเจียม 7. อ.น้ำขุ่น 8. อ.กุดข้าวปุ้น ตั้งเป้าจะช่วยเหลือให้ครบทุกอำเภอภายในวันที่ 15 ต.ค.นี้

จากนั้นจะเดินทางไปมอบเงินช่วยเหลือให้กับ 5 จังหวัดที่ถูกน้ำท่วมของภาคอีสาน ส่วนการช่วยเหลือที่ล่าช้าเพราะต้องการทำงานให้รัดกุม ถูกต้องตรวจสอบได้ว่าเดือดร้อนจริงไหม และทุกครัวเรือนที่เดือดร้อนได้รับการช่วยเหลืออย่างทัดเทียมกัน บ้านคนที่มีผู้ป่วยติดเตียงหรือคนพิการไม่ถูกน้ำท่วมก็จ่าย หลักเกณฑ์การจ่ายนี้จังหวัดที่ถูกน้ำท่วมในภาคอีสานจะได้รับเท่าเทียมกันทุกจังหวัด