ห้องข่าวภาคเที่ยง

คอลัมน์หมายเลข 7 : ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช คืบหน้า 70% ตอนที่ 2

ความคืบหน้างานรื้อย้ายอาคารพระตำหนักหลังใหม่ ควบคู่กับก่อสร้างส่วนต่อเติม บริเวณด้านหลังศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ค่างาน 22.2 ล้านบาท โดยศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช บริเวณพระราชวังจันทน์ จังหวัดพิษณุโลก ในวันนี้ไม่มีอาคารพระตำหนักมาบดบังแล้ว

ส่วนอาคารด้านหลังหากเสร็จสมบูรณ์จะใช้เป็นพื้นที่จำหน่ายดอกไม้ ธูปเทียน, มุมนั่งพัก ที่สำคัญบริเวณโถงทางเดินจะใช้จัดแสดงเรื่องราวพระราชประวัติของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยอธิบดีกรมศิลปากร ลงพื้นที่วันอาทิตย์ ที่ผ่านมา ตรวจความเรียบร้อยก่อนเกษียณอายุราชการวันที่ 30 กันยายน มีการประดับประติมากรรมปูนปั้นบริเวณฝาผนังทั้ง 2 ข้างแล้ว เหลืองานฝ้าเพดานและเก็บรายละเอียดภายในภายนอก เนื่องจากฝนตกเป็นอุปสรรคต่อการทำงาน ผู้รับจ้างจึงขอขยายเวลาออกไป จากสิ้นสุดสัญญาวันที่ 30 กันยายน เป็น 31 มีนาคม ขณะที่อดีตอธิบดีกรมศิลปากร มั่นใจจะเสร็จสมบูรณ์ 100% ในเดือนพฤศจิกายนนี้               

ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน อาจมีบางช่วงที่เกิดความเห็นต่างทางความคิด ก่อสร้างอาคารเพื่อความสมพระเกียรติ แต่ทว่ามีขนาดใหญ่และอยู่ในจุดที่บดบังความสง่างามของศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช คอลัมน์หมายเลข 7 ติดตามเรื่องนี้ร่วมกับ นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส ในฐานะ ผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาคประชาชน และปราชญ์พื้นบ้านชาวพิษณุโลก ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปีที่แล้ว

เบื้องต้น พบว่างบประมาณที่ใช้ก่อสร้างอาคารพระตำหนักไม่ใช่ของทางราชการ แต่มาจากผู้มีจิตศรัทธาเช่าวัตถุมงคล โดยกรมศิลปากรจะนำงบประมาณมาปรับปรุงเพิ่มเติมอีก 43 ล้านบาท แต่พบปัญหาแบบก่อสร้างและมวลชนเคลื่อนไหว หลังทุกฝ่ายรับฟังกันด้วยเหตุและผล ทำให้งานปรับปรุงภูมิทัศน์ผ่านพ้นไปด้วยดี ด้วยล้วนมีเจตนารมณ์เดียวกัน เพื่อยกย่องพระองค์ที่ทรงมีคุณูปการมากมาย เป็นองค์ความรู้ที่จะสืบทอดต่อไป