News

ก้าวที่ 30 ของ AIS กับภารกิจ 3 ปั้น เครือข่าย สังคม สิ่งแวดล้อม

เช้านี้ที่หมอชิต - ก้าวเข้าสู่ปีที่ 30 เอไอเอส ประกาศภารกิจเพื่อสิ่งแวดล้อม รณรงค์ให้คนไทยทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกวิธี

ตลอด 29 ปีในการทำธุรกิจ AIS ได้ลงทุนพัฒนาโครงข่ายแล้วกว่า 1 ล้านล้านบาท เพื่อนำเสนอดิจิทัลไลฟ์สไตล์แก่คนไทย รวมถึงการทำกิจกรรมทางการตลาดและกิจกรรมเพื่อสังคม

นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร AIS กล่าวว่า 3 เรื่องสำคัญที่จะพัฒนา คือ การเตรียมความพร้อมทางเทคโนโลยีอนาคต อย่าง 5G รวมถึงการทำธุรกิจ เพื่อสังคม และสิ่งแวดล้อม เชิญชวนคนไทยนำขยะอิเล็กทรอนิกส์มาทิ้งเพื่อเข้าสู่การกำจัดอย่างถูกวิธี

ขณะเดียวกันยังได้ร่วมมือกับร้านค้าพันธมิตรเพื่อให้ลูกค้า AIS แลกพอยต์ เพื่อเป็นส่วนลดในการซื้อสินค้า และบริการ พร้อมเปลี่ยนโฉมน้องอุ่นใจ เพื่อให้เข้าถึงไลฟ์ไสตล์ของลูกค้ามากยิ่งขึ้น