ห้องข่าวภาคเที่ยง

ขอนแก่นใช้เครื่องดูดฝุ่นยักษ์ ป้องกันฝุ่น PM2.5 เกินมาตรฐาน

จังหวัดขอนแก่น เริ่มนำเครื่องดูดฝุ่นขนาดใหญ่มาติดตั้งบริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น เพื่อดูดฝุ่นละอองในอากาศไม่ให้เกินค่ามาตรฐานหลังจากค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศในเขตตัวเมืองขอนแก่น อยู่ที่ 40 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ใกล้กับค่ามาตรฐานที่จะต้องไม่เกิน 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร สาเหตุส่วนใหญ่มาจากควันจากท่อไอเสียรถยนต์ ซึ่งทางจังหวัดได้กำชับเจ้าหน้าที่ขนส่ง ออกตรวจรถโดยสาร รถบรรทุกและรถยนต์ ป้องกันปัญหาเรื่องควันดำที่จะส่งผลต่อสภาพอากาศ

ที่จังหวัดศรีสะเกษ สภาพอากาศแปรปรวนเกิดกลุ่มหมอกหนาปกคลุม ทำให้ชาวบ้านเกิดความกังวลว่าจะเป็นกลุ่มฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือไม่ แต่จากการสอบถามกับผู้สูงอายุในพื้นที่ ระบุว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศช่วงต้นฤดูหนาวที่จะเกิดกลุ่มหมอกปกคลุม ส่งผลให้อากาศเย็นและไม่ใช่ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กตามที่กังวลแต่อย่างใด