ข่าวในพระราชสำนัก

บริษัท และสมาคม ร่วมเป็นเจ้าภาพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ

ที่พระที่นั่งทรงธรรม วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ บริษัท ช.การช่าง จำกัด มหาชน, บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด มหาชน, บริษัท โรงงานฟุตบอลล์ไทยสปอร์ตติ้งกู๊ดส์ จำกัด, บริษัท คลีโอ เนเชอรัล กรุ๊ป จำกัด, บริษัท เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด มหาชน และสมาคมสโมสรวัฒนธรรมหญิง ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมเป็นเจ้าภาพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด