สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ดังนี้

วันที่ 6 ต.ค. 2562 เวลา 20:01 น.

Views

เวลา 19.31 น. วานนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ทอดพระเนตรการแสดงละครเพลงจากสาธารณรัฐประชาชนจีน เรื่อง "หวาง จ้าวจวิน" หรือ "เลดี้ จ้าวจวิน" ในงานมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติ กรุงเทพฯ ครั้งที่ 21 ซึ่งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมกันจัดขึ้น โดยละครเพลงดังกล่าว นำเสนอเค้าโครงเรื่องจริงในประวัติศาสตร์จีนของ หวาง จ้าวจวิน ขณะที่เธอทุ่มเทให้กับการทำให้เกิดสันติภาพยั่งยืนระหว่างราชวงศ์ฮั่นและจักรวรรดิเซี่ยงหนู โดยเธอถูกบังคับให้เดินทางไปยังทุ่งกว้างในแนวชายแดนทางเหนือ เพื่อเจริญสันถวไมตรีระหว่างอาณาจักรฮั่นและอาณาจักรเซี่ยงหนู โดยการแต่งงาน ซึ่งเรื่องราวได้ร้อยเรียงให้เห็นถึงตัวตนของจ้าวจวิน หญิงผู้กล้าหาญ ผู้นำมาซึ่งสันติภาพระหว่างสองอาณาจักร กำกับการแสดงโดย หลี่ อวี้กัง ศิลปินระดับแนวหน้าของจีน ผู้ได้รับรางวัลศิลปินยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย กำกับและออกแบบศิลป์โดย ยี่ จินเทียน ผู้ได้รับรางวัลออสการ์ สาขาออกแบบศิลป์ยอดเยี่ยม โดยภายในงานมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติดังกล่าว ยังมีการแสดงอื่น ๆ อาทิ การแสดงบัลเลต์ โดยคณะอินโทรดันส์จากเนเธอร์แลนด์, การแสดงคอนเสิร์ตคอนแชร์โต บูดาเปสต์ ซิมโฟนี ออร์เคสตรา วงที่มีอายุเก่าแก่ถึง 112 ปี จากฮังการี และคอนเสิร์ตอำลา กรุงเทพมหานคร โดยโฆเซ การ์เรรัส นักร้องเสียงเทเนอร์เจ้าของรางวัลแกรมมี โดยงานดังกล่าวจัดไปถึงวันที่ 23 ตุลาคมนี้

เวลา 05.40 น. วันนี้ เสด็จพระราชดำเนินไปยังสวน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ทรงเปิดงานเดิน-วิ่งการกุศล โครงการ "วิ่งเพื่อ....หนังสือของพ่อ" ซึ่งจัดขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี "โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีพระราชประสงค์ให้ทุกคนได้อ่านหนังสือสารานุกรมสำหรับเยาวชน โดยทรงกำหนดหลักการของการบรรจุสรรพวิชาและเนื้อหาสาระ เพื่อตอบสนองความสามารถในการอ่านของเยาวชนแต่ละระดับชั้นด้วยพระองค์เอง ทำให้ผู้อ่านเกิดความรู้ ความคิด ความฉลาด และความดี ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิต สามารถพึ่งพาตนเอง ช่วยเหลือผู้อื่น และทำประโยชน์ให้ส่วนรวมได้ในอนาคต และเพื่อประชาสัมพันธ์หนังสือสารานุกรมไทยฯ ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตระหนักถึงคุณค่าของการออกกำลังกาย โดยแบ่งระยะทางการเดิน-วิ่ง ออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ 1.35 กิโลเมตร , 4.9 กิโลเมตร และ 9.9 กิโลเมตร มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 3,500 คน

Tag : สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชกรณียกิจ