หน่วยงาน ร่วมเป็นเจ้าภาพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ

วันที่ 6 ต.ค. 2562 เวลา 20:02 น.

Views

ที่พระที่นั่งทรงธรรม วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด มหาชน, กลุ่มบริษัทบ้านปู และบริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด, สมาคมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ, สมาคมชาวปักษ์ใต้ ในพระบรมราชูปถัมภ์, ชมรมคนรักแผ่นดินเกิด และหมู่บ้านนางเอื้อย จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมเป็นเจ้าภาพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ เพื่อน้อมรำลึกถึงคุณงามความดีและคุณประโยชน์ที่ได้ทำให้แก่แผ่นดินเป็นอเนกประการ

Tag : พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ