ข่าวในพระราชสำนัก

หน่วยงาน ร่วมเป็นเจ้าภาพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ

ที่พระที่นั่งทรงธรรม วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด มหาชน, กลุ่มบริษัทบ้านปู และบริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด, สมาคมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ, สมาคมชาวปักษ์ใต้ ในพระบรมราชูปถัมภ์, ชมรมคนรักแผ่นดินเกิด และหมู่บ้านนางเอื้อย จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมเป็นเจ้าภาพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ เพื่อน้อมรำลึกถึงคุณงามความดีและคุณประโยชน์ที่ได้ทำให้แก่แผ่นดินเป็นอเนกประการ

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด