News

คอลัมน์หมายเลข 7 : ย้ายจอ LED จากเกาะเกร็ด เปิดใช้ ต.ค.นี้ / อาคารอบสมุนไพร อบจ.สมุทรสงคราม เหตุใดไม่เปิดใช้งาน

คอลัมน์หมายเลข 7 วันนี้ ติดตามตรวจสอบ 2 โครงการที่รอการแก้ไขให้เป็นผลสำเร็จ ทั้งที่จังหวัดนนทบุรีและสมุทรสงคราม