สนามข่าว 7 สี

สั่งตรวจสอบ ร้านค้าฉวยโอกาสเปิดรับแอปฯ เป๋าตัง ผ่านสาขาที่ไม่ได้ลงทะเบียน

วันนี้ แอปพลิเคชันเป๋าตัง มีปัญหาการใช้งาน ขณะที่ กระทรวงการคลัง สั่งตรวจสอบร้านค้าที่เข้าร่วมมาตรการบางราย ฉวยโอกาสเปิดให้ใช้จ่ายผ่านสาขาที่ไม่ได้ทำการลงทะเบียนไว้

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดเผยว่า ขณะที่ยอดการใช้จ่ายผ่านมาตรการชิมช้อปใช้ ตั้งแต่วันแรกของการโอนเงินเข้าระบบ ล่าสุดมีผู้ใช้สิทธิแล้ว 2.2 ล้านคน คิดเป็นวงเงินรวม 2,043 ล้านบาท สัดส่วนการซื้อสินค้าจากห้างขนาดใหญ่ ยังคงอยู่ที่ 20% เท่าเดิม
ที่เหลือเป็นการซื้อสินค้าจากร้านค้าชุมชนในท้องถิ่น

และหลังเที่ยงคืนที่ผ่านมา ยังมีการเปิดให้ประชาชนเข้าลงทะเบียนเพิ่มอีก 60,410 คน ซึ่งปรากฎว่า เต็มจำนวนไปแล้ว เมื่อเวลา 00.23 น. สำหรับประชาชนที่ยังไม่ได้เข้าร่วมมาตรการชิมช้อปใช้ และต้องการจองสิทธิ ต้องติดตามจากเว็บไซต์ชิมช้อปใช้ว่าจะเปิดให้จองสิทธิได้วันละกี่คน เพราะแต่ละวันจะไม่เท่ากัน ตามจำนวนผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ในวันก่อนหน้า

ทั้งนี้ กระทรวงการคลังได้รับรายงานว่า มีร้านสะดวกซื้อบางแห่งที่มีสาขาอยู่หลายจังหวัด เปิดรับเงิน G-Wallet จากแอปพลิเคชันเป๋าตัง ทั้ง ๆ ที่ร้านสาขาไม่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการชิมช้อปใช้ แต่ร้านสาขาหลักที่ได้เข้าร่วมมาตรการได้เชื่อมโยงข้อมูลคำสั่งซื้อขายไปยังสาขาย่อย ซึ่งขณะนี้ธนาคารกรุงไทยในพื้นที่อยู่ระหว่างเข้าไปตรวจสอบร้านดังกล่าว หากร้านสาขาไม่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการไว้ ก็ไม่สามารถรับเงินจากแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ ซึ่งหากตรวจพบว่ามีการกระทำในลักษณะดังกล่าวจริง ถือว่าเข้าข่ายผิดระเบียบหลักเกณฑ์ จะถูกถอนชื่อออกจากร้านค้าที่เข้าร่วมมาตรการทันที