ห้องข่าวภาคเที่ยง

รายงานพิเศษ : ถ่านโกงกางบ้านยี่สาร แหล่งสุดท้ายที่แม่กลอง

ความร้อนและควันที่พวยพุ่งจากเตาเผาถ่านขนาดใหญ่ 6 เตา จนเพิงหลังคามุงจากร้อนระอุและจะเป็นเช่นนี้ทั้งวันทั้งคืน ตลอด 15 วัน หลังคนงานทุบเปลือกไม้โกงกางออกแล้วลำเลียงเข้าเตาที่มีลักษณะเป็นโครงโดมคล้ายบ้านมนุษย์น้ำแข็ง จนเต็มเตา เพื่อให้ได้ถ่านไม้โกงกางคุณภาพดีที่พร้อมจะส่งไปขายประเทศแถบเอเชียและไปไกลถึงกรีซ

"สืบทอดทำมาหลายชั่วอายุคนแล้ว" นี่เป็นคำบอกเล่าจาก ลุงธนู พยนต์ยิ้ม เจ้าของเตาเผาถ่านยี่สาร จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งเป็นแห่งเดียวที่ได้รับอนุญาตเผาถ่านโกงกางถูกกฎหมาย ลุงบอกว่าที่ได้สิทธิ์เพราะที่นี่เผาไปปลูกทดแทนไปด้วย

นอกจากได้ถ่านคุณภาพดีแล้วก่อนปิดเตา 1 สัปดาห์ ควันขาวใสที่เห็นพวยพุ่งออกมาพร้อมหยดน้ำ ก็ขายเป็นน้ำส้มควันไม้ ลิตรละ 100 บาท ได้อีก

ถ่านโกงกางที่ถูกอบจนสุกจะถูกตัดให้ได้ขนาดเท่าๆ กัน ก่อนจะแพ็กใส่ถุงส่งไปขาย ซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่บอกว่าร้อนนาน ควันน้อย แม้ราคาจะสูงถึงกิโลกรัมละ 35 บาท ก็ยังคุ้ม

ยี่สารเป็นเพียงตำบลเดียวที่ยังอนุรักษ์การเผาถ่านไว้ แต่ปัจจุบันเริ่มหาแรงงานยากยิ่งกว่าไม้ ซ้ำคนที่มีใจรักและอดทนก็น้อยลง คงน่าเสียดายหากไร้ผู้สืบทอด

โกงกางจึงไม่ใช่แค่ที่อนุบาลสัตว์น้ำ ทำหน้าที่คลุมดินป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง แต่ยังมีสรรพคุณทางยาที่น่าสนใจตามตำรับไทยที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคน ทั้งยังเป็นถ่านคุณภาพ ขายไกลถึงต่างแดน โกงกางจึงกลายเป็นไม้เศรษฐกิจหากปลูกให้ถูกวิธี 12 ปี ก็ขายได้