ห้องข่าวภาคเที่ยง

คอลัมน์หมายเลข 7 : สร้างอาคารอบสมุนไพรแต่ไม่เปิดใช้ ตอนที่ 1

คอลัมน์หมายเลข 7 สัปดาห์ที่แล้ว ลงพื้นที่ติดตามการแก้ปัญหาอาคารอบสมุนไพร ซึ่งก่อสร้างในพื้นที่วัดช้างเผือก หมู่ที่ 5 ตำบลบางช้าง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ตามข้อมูลที่ได้รับร้องเรียนว่า อาคารหลังนี้ก่อสร้างเสร็จแต่ไม่เปิดใช้งานทิ้งร้างมากว่า 2 ปี ทั้งที่ อบจ.สมุทรสงครามใช้งบเกือบ ๒ ล้านบาท จ้างเอกชนก่อสร้างอาคารอบสมุนไพรตามที่วัดช้างเผือกขอสนับสนุนปี ๒๕๕๗ ผ่าน อบต.บางช้าง เพื่อใช้แทนอาคารอบสมุนไพรหลังเก่า ซึ่งทรุดโทรมหลังใช้งานมานานร่วม 10 ปี

การตรวจสอบครั้งนี้ อาคารหลังนี้ยังไม่เปิดใช้งานเหมือนที่คอลัมน์หมายเลข 7 และ นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส อดีตผู้ว่า สตง. ในฐานะผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาคประชาชน ตรวจพบเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา แต่มีความคืบหน้าคือ อบจ.สมุทรสงคราม ส่งหนังสือถึงเจ้าอาวาสวัดช้างเผือก ยืนยันให้ใช้ประโยชน์อาคารนี้เพื่ออบสมุนไพรตามแผนงาน แต่โอนกรรมสิทธิ์ให้วัดช้างเผือกไม่ได้เพราะติดขัดข้อกฎหมาย ขณะเดียวกันพ้นกำหนดรับประกันคุณภาพผลงาน แล้วตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2561

ขณะที่ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดสมุทรสงคราม ย้ำหลักปฏิบัติตามระเบียบของมหาเถรสมาคม กรณีการจัดประโยชน์ใช้ที่ดินของวัด ต้องได้รับอนุญาตจากมหาเถรสมาคม แต่ละวัดจะดำเนินการเองโดยพลการไม่ได้

นอกจากนี้ โครงการก่อสร้างใดๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำในพื้นที่วัด จะโอนทรัพย์สินให้เป็นกรรมสิทธิ์ของวัดไม่ได้ แต่โอนให้สำนักงานพระพุทธศาสนาประจำจังหวัดได้

สุดท้ายปัญหาอาคารอบสมุนไพร ต้องแก้ไขอย่างไรจึงจะเปิดใช้งานได้อย่างถูกต้อง ติดตามได้วันพรุ่งนี้