7 สีช่วยชาวบ้าน

ร้องเรียนทางแฟนเพจ Ch7HD Social Care : ปัญหาการทิ้งขยะ ต.เกาะยาวน้อย จ.พังงา

ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลเกาะยาวน้อย จังหวัดพังงา ร้องเรียนมายัง Ch7HD Social Care เพราะทนไม่ไหวกับพฤติกรรมของคนที่ขาดจิตสำนึก ทิ้งขยะในป่า-ทะเล อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญหา

ช่วยมาทำข่าวเกาะยาวหน่อย ขยะจะล้นเกาะแล้ว พิกัดตำบลเกาะยาวน้อย อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา ความเดือดร้อนที่ชาวบ้านได้รับตอนนี้ คือ มีบุคคลนอกพื้นที่นำขยะมาทิ้งเพิ่มมากขึ้น ทั้งบริเวณริมถนน ทิ้งลงทะเล ส่งผลต่อภาพลักษณ์เกาะยาว จากที่เคยสวยงามในสายตานักท่องเที่ยว แต่สภาพตอนนี้เสื่อมโทรมเป็นอย่างมาก

อยากให้ อบต.เกาะยาว สนใจ อย่านิ่งเฉยกับปัญหาที่เกิดขึ้น ไม่ใช่สนใจแต่ประโยชน์ส่วนตน ควรมีมาตรการดูแลป้องกัน และสร้างความตื่นตัว ประสานความร่วมมือกับชาวบ้านที่อาศัยทำมาหากินอยู่ในพื้นที่ได้ช่วยกันดูแลอนุรักษ์ เพราะสภาพเกาะยาวตอนนี้มองไปทางไหนก็มีแต่ขยะ วอนหน่วยงานระดับสูงที่เกี่ยวข้องลงมาตรวจสอบขยะกองโต และถ้าเป็นไปได้อยากให้แจ้งความดำเนินคดีกับคนที่นำขยะมาทิ้ง เพื่อจะได้เป็นคดีตัวอย่างด้วย