คณะบุคคล หน่วยงาน ตลอดจนประชาชน ไปลงนามถวายพระพร สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ กันอย่างต่อเนื่อง

วันที่ 7 ต.ค. 2562 เวลา 20:03 น.

Views

ตลอดวันนี้ ที่อาคารศูนย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ มีคณะบุคคล หน่วยงาน ตลอดจนประชาชน นำแจกันดอกไม้ไปถวายที่หน้าพระรูป สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พร้อมลงนามถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวร อาทิ นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร, ผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ด้านพัฒนาวิทยาเขตและการสัตวแพทย์, บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด มหาชน, สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์, สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ส่วนที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย มีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพมหานคร, สมาคมแม่บ้านมหาดไทย และสมาคมแม่บ้านทหารบก นำแจกันดอกไม้ไปถวายที่หน้าพระรูป พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ พร้อมลงนามถวายพระพรให้มีพระพลานามัยแข็งแรง ทั้งนี้ สำนักพระราชวัง จะเปิดให้ลงนามถวายพระพรทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00-16.30 น.

Tag : ลงนามถวายพระพร สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ