ข่าวภาคค่ำ

เร่งแผนรับมือ หลังแบนสารเคมีเกษตรอันตราย 3 ชนิด

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่งขับเคลื่อนแผนรับมือ หลังจะยกเลิกการใช้สารเคมีเกษตรอันตราย 3 ชนิด ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคมนี้

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สั่งการให้ปลัดกระทรวงเกษตรฯ ขับเคลื่อน 3 แผนปฏิบัติการเร่งด่วน เพื่อรองรับการยกเลิกใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช 3 ชนิด ได้แก่ พาราควอต, ไกลโฟเซต และ คลอร์ไพริฟอส หลังคณะทำงาน 4 ฝ่าย มีมติให้ยกเลิกใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคมนี้

โดย กระทรวงเกษตรฯ วางแผนปฏิบัติการเร่งด่วน 3 เรื่อง ได้แก่ ส่งเสริมการใช้สารชีวภาพทดแทนสารเคมี 3 ชนิด ซึ่งมีการทดสอบใช้สารชีวภาพต่าง ๆ ในแปลงทดลองทั่วประเทศ

นอกจากนี้ จะเร่งเสนอร่างพระราชบัญญัติเกษตรกรรมยั่งยืนต่อสภาผู้แทนราษฎร โดยปัจจุบันมีพื้นที่เกษตรยั่งยืนกว่า 3 ล้านไร่ จะเร่งขยายเพิ่มเป็น 5 ล้านไร่

รวมทั้งเร่งส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์ ตั้งเป้าหมายขยายพื้นที่เกษตรอินทรีย์เป็น 1 ล้านไร่ หรือเพิ่มขึ้น 25% ต่อปี และผลักดันการจัดตั้งสถาบันเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ เพื่อเป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ต่อไป

ด้าน นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า จะเร่งรวบรวมเอกสารมติคณะทำงาน 4 ฝ่าย ที่ให้ยกเลิกใช้ 3 สารเคมี ให้เสร็จภายในวันนี้ (8 ต.ค.) เพื่อนำเสนอต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และเสนอต่อคณะกรรมการวัตถุอันตรายภายในสัปดาห์นี้ เพื่อให้เรียกประชุมลงมติได้ทันที จากเดิมที่จะมีการประชุมในวันที่ 27 ตุลาคมนี้ โดยยืนยันว่าจะต้องเริ่มยกเลิกใช้ 3 สารเคมี ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคมนี้ จะไม่ยอมให้ยืดกำหนดออกไปอีก