ข่าวภาคค่ำ

ม.เกษตร ประสบความสำเร็จ ผสมเทียมน้ำเชื้อครอบครัวคุณทองแดง

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประสบความสำเร็จผสมเทียมน้ำเชื้อแช่แข็ง ครอบครัว "คุณทองแดง"

นายจงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดเผยว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการขยายพันธุ์สายเลือดของ "คุณทองแดง" เพื่อให้ประชาชนได้รำลึกถึง พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และ คุณทองแดง

โดยคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ดำเนินการผสมเทียมน้ำเชื้อแช่แข็งลูกคุณทองแดง ชื่อ "คุณทองเอก" และ "คุณทองหยิบ" ตั้งแต่เมื่อวันอังคารที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2548 ซึ่งได้ลูกสุนัขหลวงชุดใหม่ 2 ชุด

น้ำเชื้อแช่แข็งของ คุณทองเอก ลูกคุณทองแดงลำดับที่ 3 ผสมเทียมกับสุนัขหลวงชื่อ คุณแอสลี่ พันธุ์บาเซนจิ จำนวน 5 สุนัข ได้พระราชทานชื่อว่า คุณทองโมกมัน, คุณทองศรีตรัง, คุณทองพิกุล, คุณทองอินทนิล และ คุณทองกันเกรา

ส่วนน้ำเชื้อแช่แข็งของ คุณทองหยิบ ลูกคุณทองแดงลำดับที่ 6 ผสมเทียมกับลูกสุนัขหลวงชื่อ คุณแอน พันธุ์บาเซนจิ เช่นกัน ได้จำนวน 3 สุนัข ได้แก่ คุณทองชัยพฤกษ์, คุณทองรวงผึ้ง และ คุณทองจามจุรี โดยสุนัขทั้ง 8 สุนัข มีสุขภาพแข็งแรงดี