หน่วยงานร่วมเป็นเจ้าภาพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ

วันที่ 8 ต.ค. 2562 เวลา 20:02 น.

Views

ที่พระที่นั่งทรงธรรม วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้หน่วยงานต่าง ๆ ร่วมเป็นเจ้าภาพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ โดยวันนี้ มีกรมธนารักษ์, มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์, มูลนิธิธรรมอิสระ, บริษัท เอ.พี.เอส.ดี. เอ็นจิเนียริ่ง 1999 จำกัด, บริษัท ภัทร แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด และศูนย์สุขภาพผู้สูงอายุภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมเป็นเจ้าภาพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ

Tag : การพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ เปรม ติณสูลานนท์ สวดพระอภิธรรมศพ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์