ข่าวในพระราชสำนัก

ผู้แทนพระองค์ ไปเปิดการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 65 ประจำปี 2562

ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป เขตพระนคร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 65 ประจำปี 2562 ซึ่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง นับเป็นเวทีการประกวดระดับชาติที่มีประวัติความเป็นมายาวนานที่สุดในประเทศไทย เพื่อสนับสนุนให้ศิลปินได้แสดงทักษะความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงาน ก่อให้เกิดการพัฒนาวงการศิลปกรรมร่วมสมัยให้ทัดเทียมมาตรฐานสากล ทั้งเผยแพร่ผลงานให้ผู้ชมเกิดความรู้ ความเข้าใจในศิลปะสมัยใหม่แขนงต่าง ๆ ยิ่งขึ้น แบ่งการประกวดออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ จิตรกรรม, ประติมากรรม, ภาพพิมพ์ และสื่อประสม ซึ่งศิลปินผู้ได้รับรางวัลในแต่ละประเภทได้เข้ารับประกาศนียบัตร และเหรียญรางวัลจากองคมนตรี โดยงานครั้งนี้ เปิดให้เข้าชมทุกวันพุธ-อาทิตย์ จนถึงวันที่ 27 ตุลาคมนี้ หลังจากนั้นจะนำไปจัดแสดง ณ สถาบันศิลปะในส่วนภูมิภาคต่อไป

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวอื่นในหมวด