สนามข่าว 7 สี

รายงานพิเศษ : ทางลักผ่าน เสี่ยงอุบัติเหตุรถไฟชน

ผู้อำนวยการเครือข่ายลดอุบัติเหตุ ชี้สาเหตุอุบัติเหตุจุดตัดทางรถไฟ พร้อมแนะวิธีสังเกตเพื่อลดอุบัติเหตุ ลงสนามข่าวเรื่องนี้กับคุณอุษา หงษ์ขาว

นาทีที่รถกระบะวิ่งฝ่าสัญญาณไฟหยุด เพื่อข้ามทางอย่างกะทันหัน แล้วถูกรถไฟชนอย่างจัง เคราะห์ดีไม่มีผู้เสียชีวิต แต่ก็เป็นอุทาหรณ์เตือนใจให้ผู้ใช้รถใช้ถนน

นายพรหมมินทร์ กัณธิยะ ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ วิเคราะห์อุบัติเหตุครั้งนี้ ปัญหาหลักจากความประมาทของผู้ขับขี่ ชะล่าใจไม่สังเกตสิ่งรอบข้าง ประกอบกับเส้นทางดังกล่าวเป็นทางลักผ่าน ไร้ไม้กั้นป้องกันภัย

ประเทศไทยมีจุดตัดทางรถไฟกว่า 2,000 จุด ซึ่งมีมาตรการในการป้องกันอุบัติเหตุ ทั้งไม้กั้น สัญญาณเตือนภัย ลูกคลื่นบนถนน และป้ายสัญญาณเตือนใกล้ทางรถไฟ เพื่อให้เห็นและชะลอความเร็ว

แม้มาตรการดังกล่าวจะช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุลงได้ แต่สำหรับทางลักผ่าน เส้นทางที่ประชาชนสร้างขึ้นมาเอง กลับยังเป็นจุดอ่อน เสี่ยงอันตราย

การแก้ปัญหาทางลักผ่าน ต้องร่วมมือกันหลายฝ่าย โดยเฉพาะหน่วยงานท้องถิ่นที่ต้องเข้มงวด ตรวจตรา วางมาตรการปิดเส้นทางลักผ่านที่ไม่ได้รับอนุญาต เพื่อไม่ให้เหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นอีกในครั้งต่อไป

บทเรียนจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น คงทำให้ผู้ขับขี่ที่ชอบลักไก่ ลัดเลาะใช้เส้นทางลักผ่าน หวาดกลัวและระมัดระวังกันมากขึ้น อย่าให้ความมักง่าย ทำลายวินัยจราจร เพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับตัวผู้ขับขี่เอง และผู้ร่วมทาง