เช้านี้ที่หมอชิต

หวั่นระบบตัดเงินคืน คลังเตือนเร่งใช้เงิน ชิมช้อปใช้ หลังยืนยันสิทธิ 14 วัน

เช้านี้ที่หมอชิต - กระทรวงการคลัง หวั่นระบบตัดเงิน ชิมช้อปใช้ คืน หากผู้ได้รับสิทธิไม่ใช้จ่ายภายใน 14 วัน หลังยืนยันสิทธิ

นายธนกร วังบุญคงชนะ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เตือนว่า ประชาชนที่ลงทะเบียนรับสิทธิตามมาตรการชิมช้อปใช้ ในวันแรก ตั้งแต่ 23 กันยายนที่ผ่านมา และได้รับการยืนยันสิทธิ รวมทั้งเปิดระบบแล้ว จะต้องรีบใช้จ่ายเงินบางส่วนครั้งแรก ภายใน 14 วัน

เนื่องจากข้อกำหนดของโครงการชิมช้อปใช้ คือประชาชนที่ได้รับ SMS ยืนยันสิทธิ ต้องเปิดใช้ครั้งแรกภายในระยะเวลา 14 วัน เพื่อป้องกันระบบตัดคืนเงิน ซึ่งกลุ่มแรกที่จะครบกำหนดก็คือ ผู้ลงทะเบียนชิมช้อปใช้ในวันแรก แต่ตามเงื่อนไขไม่ได้กำหนดว่าต้องใช้จ่ายให้หมดในครั้งเดียว เงินที่เหลือสามารถนำไปใช้ได้ภายหลัง จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน

มีรายงานว่า กระทรวงการคลังกำลังพิจารณาข้อเสนอให้นำค่าใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยว จากมาตรการชิมช้อปใช้ รอบ 2 ไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพิ่มเติมจากการคืนเงินให้ร้อยละ 15 แต่การนำมาตรการภาษีเข้ามาใช้ อาจทำให้ร้านค้าที่ร่วมมาตรการกังวลว่า จะถูกกรมสรรพากรตามเรียกเก็บภาษีจากยอดขาย และถอนตัวจากร้านค้าชิมช้อปใช้ได้ จึงต้องศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดอีกครั้ง