เช้านี้ที่หมอชิต

สืบสานประเพณีท้องถิ่น งานบุญตานก๋วยสลาก จ.ลำปาง

เช้านี้ที่หมอชิต - ไปดูภาพประเพณีท้องถิ่น ที่ตำบลทุ่งผึ้ง อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ชาวบ้านร่วมกันแห่เครื่องไทยทานและก๋วยสลาก ไปทำบุญที่วัดดอนมูล

ระหว่างทางชาวบ้านและนักเรียนต่างฟ้อนรำ เพื่อนำปัจจัยสมทบเข้าวัดในงานบุญ เพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว

ประเพณีตานก๋วยสลาก หรือสลากภัตร เป็นประเพณีของชาวไทยล้านนา จัดขึ้นระหว่างเดือนกันยายน-พฤศจิกายน เพราะเป็นช่วงที่พระสงฆ์อยู่จำพรรษา และชาวบ้านส่วนใหญ่ว่างเว้นจากการทำงาน