7 สีช่วยชาวบ้าน

โรงงานพร้อมแก้ปัญหามลภาวะกับชุมชนจำปาหล่อ จ.อ่างทอง

ภายหลังจากชาวบ้านในตำบลจำปาหล่อ จังหวัดอ่างทอง ร้องเรียนโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่สร้างมลภาวะให้กับชุมชนมาเป็นเวลานาน แต่ไม่ได้รับการแก้ไขเสียที ทางผู้บริหารของโรงงานต้นเหตุก็ได้ออกมาชี้แจงแล้ว

นายประสาน สิปานี ประธานบริหารโรงงานผลิตเส้นใยสังเคราะห์ ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลจำปาหล่อ จังหวัดอ่างทอง ซึ่งเป็นโรงงานที่ชาวบ้านระบุว่าได้สร้างมลภาวะให้แก่ชุมชน จนทำให้สุขภาพชาวบ้านย่ำแย่ ได้ออกมาชี้แจงว่า ภาพกลุ่มควันที่เห็นในคลิปวิดีโอที่ชาวบ้านบันทึกได้ เป็นเพียงไอน้ำที่เกิดจากการให้ความร้อนกับหน่วยผลิตกรด เพื่อไล่ความชื้นสะสมในระบบ ซึ่งไอน้ำนั้นไม่มีกลิ่น และไม่เป็นอันตรายแต่อย่างใด

นอกจากนี้ ทางโรงงานได้พยายามปรับปรุงกระบวนการผลิต เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนให้มากที่สุด โดยเฉพาะในกระบวนการที่อาจทำให้เกิดกลิ่นนั้น ได้ดูแลควบคุมป้องกันไม่ให้กลิ่นฟุ้งกระจาย ซึ่งทางโรงงานยินดีให้ชาวบ้านเข้ามาตรวจสอบ และหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน เพื่อให้ชุมชนและโรงงานอยู่ร่วมกันได้โดยไม่มีปัญหาเกิดขึ้นอีก
              
อย่างไรก็ตาม ทางชาวบ้านมองว่าการชี้แจงของทางโรงงานครั้งนี้เป็นสิ่งที่ดี แต่อยากให้มีหน่วยงานราชการเข้ามาร่วมตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง เพื่อยุติความเดือดร้อนที่ชาวบ้านได้รับมานานกว่า 10 ปีด้วย