7 สีช่วยชาวบ้าน

ณัฐชนน Love เลย : เตือนเฝ้าระวัง 3 โรค หลังน้ำลด

ณัฐชนน Love เลย วันนี้ มีคำเตือนจากกรมควบคุมโรค ให้หลาย ๆ พื้นที่ที่น้ำเริ่มลดหลังจากเจอกับน้ำท่วมไปก่อนหน้านี้ เฝ้าระวังโรคต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้หลังน้ำลด ติดตามพร้อมกัน

ช่วงที่ผ่านมาหลายพื้นที่ต้องประสบปัญหาน้ำท่วมหนัก โดยเฉพาะพื้นที่ทางภาคอีสาน ซึ่งนอกจากจะทำให้หลายครอบครัวต้องอพยพหนีน้ำท่วมแล้ว ยังทำให้เสียทรัพย์สินที่ถูกน้ำท่วมอีกด้วย

แต่จนถึงขณะนี้ สถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่กลับเข้าสู่ภาวะปกติ น้ำเริ่มลด แต่สิ่งหนึ่งที่ผู้ประสบอุทกภัยต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ คือ โรคต่าง ๆ ที่อาจจะมาหลังน้ำลด ทั้งโรคอุจจาระร่วง โรคไข้ฉี่หนู และโรคติดต่อนำโดยยุงลาย โดยกรมควบคุมโรคแนะนำสำรวจรอบ ๆ ตัวบ้าน และในชุมชน โดยเฉพาะตามภาชนะหรือวัสดุต่าง ๆ ที่อาจมีน้ำท่วมขัง และเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย

โดยในช่วงที่สถานการณ์น้ำเริ่มลด กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ในพื้นที่น้ำท่วมอย่างใกล้ชิด พร้อมแนะนำประชาชนในพื้นที่หลีกเลี่ยงการดื่มน้ำ หรืออาหารที่ไม่สะอาด หรือนำน้ำมาล้างภาชนะใส่อาหาร เนื่องจากน้ำเหล่านี้อาจจะมีการปนเปื้อนเชื้อโรคจากสิ่งปฏิกูล เช่น ปัสสาวะ อุจจาระ หรือขยะมูลฝอย ซึ่งเสี่ยงที่อาจจะทำให้เกิดโรคติดต่อทางเดินอาหารต่าง ๆ ได้

นอกจากนี้ เชื้อที่ปนเปื้อนในน้ำ ในดิน อาจจะมีความเสี่ยงที่จะเป็นเชื้อโรคไข้ฉี่หนู ซึ่งสามารถเข้าสู่ร่างกายทางผิวหนัง หรือเยื่อบุตา ปาก จมูก หลังจากได้รับเชื้อโดยเฉลี่ย 10 วัน ผู้ป่วยมักจะมีอาการปวดศีรษะทันที ปวดบริเวณหน้าผากหรือตา ปวดกล้ามเนื้อ มีไข้สูง หนาวสั่น
              
กรมควบคุมโรค แนะนำ ควรหลีกเลี่ยงการว่ายน้ำ แช่หรือลุยน้ำที่อาจปนเปื้อนเชื้อปัสสาวะของสัตว์นำโรค ควรสวมรองเท้าบูทขณะเดินลุยน้ำ เมื่อขึ้นจากน้ำทุกครั้งควรรีบอาบน้ำทำความสะอาดร่างกายทันที หากมีอาการน่าสงสัยให้รีบไปพบแพทย์

ส่วนอีกโรคที่สำคัญ คือ โรคติดต่อนำโดยยุง แนะนำให้ยึดหลัก 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค คือ 1. เก็บบ้านให้สะอาด ไม่ให้มีมุมอับทึบ 2. เก็บขยะเศษภาชนะรอบบ้านไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย และ 3. เก็บน้ำ สำรวจภาชนะใส่น้ำไม่ให้ยุงไปวางไข่ ซึ่งวิธีเหล่านี้จะป้องกันได้ 3 โรค แต่หากคุณผู้ชมมีข้อสงสัย หรืออยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถโทรไปได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422