คอลัมน์หมายเลข 7 : ตุลาคมนี้เปิดใช้จอ LED จากเกาะเกร็ด

วันที่ 9 ต.ค. 2562 เวลา 11:20 น.

Views

ป้ายประชาสัมพันธ์จอ LED ขนาดใหญ่นี้ มูลค่า ๒๓ ล้านบาท อยู่ในโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บนเกาะเกร็ด โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาสนับสนุนงบ ๔๔ ล้านบาท ให้จังหวัดนนทบุรี ทำโครงการนี้แล้วเสร็จปี ๒๕๕๙ แต่จอ LED เปิดใช้งานแค่การทดสอบระบบเท่านั้น เพราะมีผู้ร้องเรียนถึงความเหมาะสม รวมทั้งความปลอดภัยแก่ผู้ไปเที่ยวเกาะเกร็ด จึงส่งข้อมูลให้คอลัมน์หมายเลข7 และอดีตผู้ว่า สตง. ตรวจสอบ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ปีที่แล้วถึงปัจจุบัน  โดยขยายผลจากข้อมูลของอธิบดีกรมศิลปากรขณะนั้น ซึ่งระบุว่าการติดตั้งจอ LED ทำผิดกฎหมาย พื้นที่ดังกล่าวขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแต่ไม่มีการขออนุญาตจากกรมศิลปากรก่อนทำโครงการ

ข้อมูลดังกล่าวส่งผลให้จังหวัดนนทบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันแก้ไขปัญหานี้อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีข้อสรุปให้ย้ายจอ LED ไปติดตั้งที่เทศบาลตำบลบางพลับ ริมถนนชัยพฤกษ์ โดยนายก อบจ.นนทบุรี ในฐานะผู้ของบสนับสนุนโครงการนี้ผ่านจังหวัดนนทบุรี ออกเงินส่วนตัว ๑ ล้านบาท จ้างเอกชนให้ดำเนินการ กำหนดส่งมอบงานวันที่ ๒๔ สิงหาคม ที่ผ่านมา แต่เหตุใดขณะนี้จึงยังไม่แล้วเสร็จ

ขณะที่นายกเทศมนตรีตำบลบางพลับ ชี้แจงเหตุที่ผู้รับเหมายังไม่ติดตั้งจอ LED ที่ย้ายมาจากเกาะเกร็ด ทั้งที่ครบกำหนดตามสัญญาแล้ว นั่นเพราะความสูงโครงเหล็กหายไป ๓ เมตร หากติดตั้งจะถูกอาคารของเทศบาลบดบังทัศนียภาพ

ปัญหาดังกล่าวทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องประชุมหารือร่วมกันแล้ว สรุปให้ผู้รับเหมาเชื่อมต่อโครงเหล็กให้มีความสูงตามสัญญา โดยต้องมีวิศวกรรับรองความมั่นคงปลอดภัย คาดจะแล้วเสร็จวันที่ ๒๓ ตุลาคมนี้ ขณะนี้มีเอกชนที่ผ่านไปมาติดต่อขอเช่าจอ LED เพื่อโฆษณาสินค้า ซึ่งถือเป็นแนวทางที่อดีตผู้ว่า สตง.เคยให้คำแนะนำ

คอลัมน์หมายเลข 7 จะตรวจสอบจนกว่าจอ LED เปิดใช้งานที่เทศบาลตำบลบางพลับ เพราะนี่คือเงินของแผ่นดิน..

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7