ห้องข่าวภาคเที่ยง

คอลัมน์หมายเลข 7 : ตุลาคมนี้เปิดใช้จอ LED จากเกาะเกร็ด

ป้ายประชาสัมพันธ์จอ LED ขนาดใหญ่นี้ มูลค่า ๒๓ ล้านบาท อยู่ในโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บนเกาะเกร็ด โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาสนับสนุนงบ ๔๔ ล้านบาท ให้จังหวัดนนทบุรี ทำโครงการนี้แล้วเสร็จปี ๒๕๕๙ แต่จอ LED เปิดใช้งานแค่การทดสอบระบบเท่านั้น เพราะมีผู้ร้องเรียนถึงความเหมาะสม รวมทั้งความปลอดภัยแก่ผู้ไปเที่ยวเกาะเกร็ด จึงส่งข้อมูลให้คอลัมน์หมายเลข7 และอดีตผู้ว่า สตง. ตรวจสอบ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ปีที่แล้วถึงปัจจุบัน  โดยขยายผลจากข้อมูลของอธิบดีกรมศิลปากรขณะนั้น ซึ่งระบุว่าการติดตั้งจอ LED ทำผิดกฎหมาย พื้นที่ดังกล่าวขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแต่ไม่มีการขออนุญาตจากกรมศิลปากรก่อนทำโครงการ

ข้อมูลดังกล่าวส่งผลให้จังหวัดนนทบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันแก้ไขปัญหานี้อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีข้อสรุปให้ย้ายจอ LED ไปติดตั้งที่เทศบาลตำบลบางพลับ ริมถนนชัยพฤกษ์ โดยนายก อบจ.นนทบุรี ในฐานะผู้ของบสนับสนุนโครงการนี้ผ่านจังหวัดนนทบุรี ออกเงินส่วนตัว ๑ ล้านบาท จ้างเอกชนให้ดำเนินการ กำหนดส่งมอบงานวันที่ ๒๔ สิงหาคม ที่ผ่านมา แต่เหตุใดขณะนี้จึงยังไม่แล้วเสร็จ

ขณะที่นายกเทศมนตรีตำบลบางพลับ ชี้แจงเหตุที่ผู้รับเหมายังไม่ติดตั้งจอ LED ที่ย้ายมาจากเกาะเกร็ด ทั้งที่ครบกำหนดตามสัญญาแล้ว นั่นเพราะความสูงโครงเหล็กหายไป ๓ เมตร หากติดตั้งจะถูกอาคารของเทศบาลบดบังทัศนียภาพ

ปัญหาดังกล่าวทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องประชุมหารือร่วมกันแล้ว สรุปให้ผู้รับเหมาเชื่อมต่อโครงเหล็กให้มีความสูงตามสัญญา โดยต้องมีวิศวกรรับรองความมั่นคงปลอดภัย คาดจะแล้วเสร็จวันที่ ๒๓ ตุลาคมนี้ ขณะนี้มีเอกชนที่ผ่านไปมาติดต่อขอเช่าจอ LED เพื่อโฆษณาสินค้า ซึ่งถือเป็นแนวทางที่อดีตผู้ว่า สตง.เคยให้คำแนะนำ

คอลัมน์หมายเลข 7 จะตรวจสอบจนกว่าจอ LED เปิดใช้งานที่เทศบาลตำบลบางพลับ เพราะนี่คือเงินของแผ่นดิน..