ห้องข่าวภาคเที่ยง

ฉาก 3 หนุ่มจากละคร สี่ไม้คาน ถูกคนไล่ล่ากลางป่า

ละครสี่ไม้คาน ยังคงมีความปั่นป่วนเกิดขึ้น เรียกว่างานเข้า 3 หนุ่ม เพราะถูกคนไล่ล่ากลางป่า...