ห้องข่าวภาคเที่ยง

งานเปิดตัวภาพยนตร์ ขุนแผนฟ้าฟื้น รอบสื่อมวลชน

งานเปิดตัวภาพยนตร์ ขุนแผนฟ้าฟื้น รอบสื่อมวลชน เปิดตัวแบบไทยๆ ด้วยการร้องเพลงแหล่...