ข่าวในพระราชสำนัก

ประกาศสำนักพระราชวัง ด้วย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ ในวันที่ 10 ตุลาคม พุทธศักราช 2562

ประกาศสำนักพระราชวัง

ด้วย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ ในวันที่ 10 ตุลาคม พุทธศักราช 2562
              
ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะทรงนำนักเรียนนายร้อยและคณะข้าราชการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าไปทัศนศึกษาสถานที่สำคัญต่าง ๆ ได้แก่ ศูนย์มรดกอินเดีย วัดศรี วีรมากาลิยัมมัน รูปปั้นเซอร์ สแตมฟอร์ด แรฟเฟิลส์ รูปปั้นช้างสำริดที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่สาธารณรัฐสิงคโปร์ องค์กรความมั่นคงทางไซเบอร์แห่งสิงคโปร์ ศูนย์ป้อมปราการแคนนิง และสวนพฤกษศาสตร์การ์เดนส์ บาย เดอะ เบย์
              
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะประทับเครื่องบินพระที่นั่งซึ่งกองทัพอากาศจัดถวาย เสด็จพระราชดำเนินจากท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง ในวันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม พุทธศักราช 2562 เวลา 05.00 น. และจะประทับเครื่องบินพระที่นั่งซึ่งกองทัพอากาศจัดถวาย เสด็จพระราชดำเนินกลับถึงท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศดอนเมือง ในวันเดียวกัน เวลา 21.00 น.

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

สำนักพระราชวัง
8 ตุลาคม พุทธศักราช 2562

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด