ข่าวในพระราชสำนัก

องคมนตรี ไปตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ พร้อมติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ที่บ้านเลขที่ 47 อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ครอบครัว ร้อยตำรวจเอก ฮูเซ็น ดอราแม รองสารวัตรป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ซึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562

พร้อมกันนี้ เชิญถุงพระราชทาน 80 ชุด ไปมอบแก่เจ้าหน้าที่อาสาสมัครทหารพราน ณ ฐานปฏิบัติการร้อยทหารพรานที่ 4809 อำเภอสุไหงปาดี และเชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยและทรงให้กำลังใจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปกล่าวกับเจ้าหน้าที่ด้วย

จากนั้น เดินทางไปยังกองร้อยทหารพรานที่ 3311 อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา เชิญถุงพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 57 ชุด ไปมอบแก่เจ้าหน้าที่เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน

ต่อจากนั้น ไปตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ณ ฐานปฏิบัติการกองร้อยทหารพรานที่ 4416 อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี พร้อมเชิญถุงพระราชทาน 30 ชุด ไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ด้วย พร้อมกันนี้ ยังได้ร่วมประชุมติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ ค่ายสิรินธร อำเภอยะรัง

จากนั้น เดินทางไปยังโรงพยาบาลยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา เชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ นางรอกายะ ยูโซ๊ะ ชุดคุ้มครองหมู่บ้าน ซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562 กับเชิญถุงพระราชทานไปมอบให้แก่ครอบครัว นางมือละ เจ๊ะโซะ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในวันเดียวกัน พร้อมกันนี้ ได้ไปเยี่ยมอาการบาดเจ็บของเจ้าหน้าที่อาสารักษาดินแดน 2 นาย ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์คนร้ายลอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่อาสารักษาดินแดน บริเวณบ้านละแอ หมู่ 1 อำเภอยะหา จังหวัดยะลา เมื่อวันที่ 9 ตุลาคมที่ผ่านมา

ทั้งยังได้ประชุมติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นโรงเรียนแห่งที่ 2 ของมูลนิธิพระดาบส ที่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งขึ้น ด้วยทรงห่วงใยเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปณิธานที่จะสืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชกรณียกิจด้านการศึกษา เพื่อให้เยาวชนได้รับโอกาสในการศึกษาต่อ ปัจจุบัน เปิดสอนเป็นรุ่นที่ 10 ใช้เวลาเรียนหลักสูตร 1 ปี

ต่อจากนั้น เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ครอบครัวนายมะหะมี ซา ซึ่งเสียชีวิตจากจากเหตุการณ์ความไม่สงบบริเวณร้านน้ำชา ณ บ้านเลขที่ 17/3 หมู่ 2 อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี พร้อมเชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ครอบครัวอาสาสมัคร พงษ์ศักดิ์ ยอดใจ ณ บ้านเลขที่ 54 หมู่ที่ 4 และครอบครัวอาสาสมัคร พัลลภ ศรีทองแก้ว ณ บ้านเลขที่ 11/4 หมู่ที่ 3 อำเภอโคกโพธิ์ ซึ่งเสียชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่จากเหตุการณ์ความไม่สงบเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562 รวมทั้งได้เชิญสิ่งของพระราชทาน 30 ชุด ไปมอบแก่เจ้าหน้าที่อาสาสมัครอำเภอโคกโพธิ์ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด