ข่าวในพระราชสำนัก

บริษัท และชมรม ร่วมเป็นเจ้าภาพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ

ที่พระที่นั่งทรงธรรม วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ บริษัท คิง เพาเวอร์ ดิวตีฟรี จำกัด, คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าคณะรัฐประศาสนศาสตร์, ชมรมเครื่องราชอิสริยาภรณ์เลยิอองดอนเนอร์ สาขาประเทศไทย, ชมรมรักษ์พ่อหลวง, ชมรมศรีราชารักชาติ และชมรมคนด้ามขวานและเพื่อนปทุมธานี ร่วมเป็นเจ้าภาพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด